Certyfikat ISO 27001 dla PGNIG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA potwierdziło po raz kolejny swoją przynależność do elitarnej grupy firm, które w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji stosuje międzynarodowy standard ISO 27001.

28.06.2012 Kierownik Warszawskiego Biura TÜV NORD Polska Pani Małgorzata Chyż-Szczypa przekazała na ręce Pana Piotra Pawlaka Z-cy Dyr. Departamentu Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony PGNIG S.A. certyfikat potwierdzający, iż wdrożony system spełnia wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2007.

Zakresem systemu objęto procesy: Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Obrót paliwem gazowym oraz sprzedaż gazu ziemnego z kopalni. Zapewnienie poprawności i wiarygodności pomiarów gazu ziemnego.

Audit recertyfikacyjny został przeprowadzony zgodnie z procedurą auditową i certyfikacyjną TUV NORD CERT, wydany certyfikat posiada akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i jest uznawany na całym świecie.

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)