Przekroczona bariera 1 miliarda euro – TÜV NORD osiąga najwyższe obroty od momentu założenia

Przekraczając granicę 1 miliarda euro Grupa TÜV NORD  osiągnęła w 2011 r. rekordowe obroty. Poprzez wzrost o 11,1 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, obroty wzrosły do 1,025 mld euro (w 2010: 922.6 mln euro). Oznacza to, że w ciągu pięciu lat obroty wzrosły  o około 40 procent. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 18,3 procent w 2011 do 43,4 milionów euro (2010: 36,7 mln euro). Marża zysku operacyjnego, mierzona w kategoriach EBIT wzrosła z 4.0 (2010) do 4,2 proc. Nigdy wcześniej Grupa nie zatrudniała tak wielu ludzi jak w 2011 roku.

W 2011 średnie zatrudnienie wyniosło 9.982 osób w pełnym wymiarze godzin (w 2010: 9.139), co stanowi wzrost o 9,2 proc.  (łącznie zatrudnionych jest 14.232 osób). „W zeszłym roku odnotowaliśmy prawdziwy postęp, zwłaszcza w nowych usługach, takich jak elektromobilność  i inteligentne sieci przyszłości”, powiedział Prezes Zarządu – Guido Rettig na spotkaniu w Hanowerze. Prezes Rettig poinformował, że strategiczny rozwój międzynarodowej działalności gospodarczej nadal będzie kontynuowany. „Chcemy znacząco rozszerzyć naszą działalność na rynkach międzynarodowych. Potencjał jest na pewno duży, szczególnie w gospodarkach rozwijających się takich jak Azja i Ameryka Południowa. Jesteśmy zainteresowani zawarciem długoterminowych partnerstw opartych na zaufaniu i wzajemnej korzyści. ” W 2011 roku działalność  międzynarodowa stanowiła 22 procent obrotów całej Grupy TUV NORD.

Nowy impuls z ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD
TÜV NORD Grupa 2011 otrzymała silny impuls wraz z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za lotnictwo i kosmonautykę. Nowa firma ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD (ATN) która powstała w wyniku  dużego przejęcia, kupuje i testuje  elementów elektroniczne do satelitów i innych zastosowań. ATN (z głównymi siedzibami w Madrycie i Sewilli)  bierze obecnie udział  w  misji „Curiosity” Mars Exploration Rover  jak również zaangażowana jest w projekt Vega, z powodzeniem testując rakietę nośną Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Rettig mówi: „ATN jest światowym liderem jeśli chodzi o kontrolę i testowanie komponentów elektronicznych dla satelitów. Cała grupa korzysta z sieci ATN, na przykład w Chinach.  Wraz z rozpoczęciem działalności związanej z przestrzenią kosmiczną , zrobiliśmy ogromny krok naprzód w realizacji naszej międzynarodowej strategii wzrostu. „

Nowe laboratorium żywności w Indiach
Na całym świecie rośnie popyt na żywność i produkty rolne uprawiane z troską o niski wpływ  na środowisko, które spełniają nowe międzynarodowe standardy jakości. TÜV NORD  uczestniczy w tym na wiele sposobów, m.in.  najnowocześniejsze  laboratorium żywności w Pune (Indie), które ma być oficjalnie otwarte w tym roku. Do tego można dodać zakończenie rozbudowy laboratorium żywności w Dubaju. Grupa umacnia swoją międzynarodową sieć nadzoru i certyfikacji w sektorach rolno-spożywczych.

Ciągła koncentracja na elektrycznych źródłach napędu
TÜV NORD jest jednym z głównych graczy na rynku elektrycznych źródeł napędu, oferując szeroki zakres usług dla tego sektora. „Dzięki  eSTATION, otwartemu w 2011 roku w Hanowerze, wspieramy rozwój bezpiecznych baterii trakcyjnych dalekiego zasięgu „, mówi Guido Rettig. „Nasza własna stacja ładowania oraz flota pojazdów elektrycznych zapewniają, iż już dziś można przekonać się jak będą wyglądały auta przyszłości. Rynek alternatywnych systemów  napędu jest w chwili obecnej  niezwykle dynamiczny. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się wzrostu zamówień od producentów samochodów i dostawców samochodów w tym sektorze w roku 2012 „.

Energia przyszłości ma „wiatr w żaglach”
W obszarze energii odnawialnej, TÜV NORD  kładzie nacisk głównie na energetykę wiatrową oraz sieci inteligentne. Po wzroście obrotów o 30 procent w roku ubiegłym  w dziedzinie energii wiatrowej firma będzie kontynuować swój rozwój. Rettig: „Spodziewamy się silnego wzrostu w usługach kontroli turbin wiatrowych. W rzeczywistości, TÜV NORD Group jest jednym z liderów w certyfikacji turbin wiatrowych. „

Firmy z grupy TÜV NORD odgrywają czynny udział i są zaangażowane w wytyczanie nowych kierunków dostaw energii  w przyszłości, ściśle współpracując z producentami energii i szanowanymi instytutami naukowymi i badawczymi. Na przykład TÜV NORD uczestniczy w pilotażowym projekcie w Brandenburgii dotyczącym konwersji energii wiatru na wodór. Technologia ta oznacza, że nadwyżka energii elektrycznej może być wprowadzana do sieci gazu ziemnego w postaci przetworzonego wodoru.

Zróżnicowany koszyk energetyczny jest nadal potrzebny
Przewodniczący Rady – Dr. Guido Rettig zwrócił uwagę na ogromne inwestycje, które będą musiały być wykonane w przekształcaniu systemu zaopatrzenia w energię w Niemczech w najbliższych latach. „Rewolucja energetyczna w Niemczech nie jest w żaden sposób zakończona. Staje się oczywiste, że budowa  2100 kilometrów dróg  energetycznych  będzie kosztować znacznie więcej niż pierwotnie planowano. Ważne jest, aby trwał postęp w procedurach zatwierdzania, przy jednoczesnym braniu pod uwagę obaw związanych z bezpieczeństwem okolicznych mieszkańców. „

Rettig jest też głęboko przekonany, że budowa elektrowni konwencjonalnych powinna być realizowana równolegle z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. „Musimy wiele nadrobić  w tej dziedzinie, jako że najnowocześniejsze elektrownie węglowe i gazowe będą również wykorzystywane  w przyszłości. Wątpliwości od strony politycznej, niepewność co do sytuacji prawnej i niekorzystny klimat gospodarczy muszą być szybko przezwyciężone.  Tak będzie, gdy zostanie podjęta decyzja, czy Niemcy z powodzeniem zrealizują swoją rewolucję energetyczną i czy sektor będzie w stanie zapewnić zatrudnienie w długim okresie. „Jednakże, jak podkreślił Dr. Rettig TÜV NORD będzie nadal oferować swoje usługi w dziedzinie energii jądrowej .

Edukacja i szkolenie dla przyszłości
Pomimo znacznego ograniczenia środków publicznych dla sektora szkoleniowego, TÜV NORD nadal koncentruje się na świadczeniu wysokiej jakości szkoleń i doskonaleniu usług szkoleniowych. Nowe wymagania i możliwości szkoleniowe  otwierają się z uwagi na zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie. Idąc dalej, zapotrzebowanie na wyszkolonych pracowników wzrośnie znacznie w związku z opieką nad osobami starszymi i związanymi z nimi usługami medycznymi. W centrum szkoleniowym TÜV NORD dla służb ratowniczych i usług medycznych, wykwalifikowany personel przechodzi dalsze szkolenie pod kątem pracy w szpitalach, służbach ratowniczych i instytucjach opiekuńczych w Hamburgu i Szlezwiku-Holsztynie. Nowe centrum TÜV NORD działające w dziedzinie zdrowia i sektorów społecznych w Nadrenii Północnej-Westfalii oferuje szkolenia oraz kursy doskonalenia zawodowego w zakresie opieki medycznej i opieki nad osobami starszymi.

Udany początek roku 2012
TÜV NORD Grupa dokonała udanego startu w 2012 roku. „Nasze portfele zamówień są pełne, a my odnotowaliśmy wzrost obrotów o dziewięć procent w pierwszych czterech miesiącach 2012 roku.

W zakresie zasobów naturalnych, otrzymaliśmy ponad 50 procent więcej zleceń „, wyjaśnił CFO Elmar Legge. „Będziemy również pracować nad zdolnościami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przez cały rok.” Jako Przewodniczący Rady Dr. Rettig mówi:
„Odczuwamy  atmosferę zaufania biznesowego wśród naszych klientów. Oprócz rozwoju organicznego, chcemy rozwinąć Grupę poprzez kolejne przejęcia. Rozmowy w tym celu są prowadzone w Niemczech i za granicą. TÜV NORD Grupa rzeczywiście ma wszelkie powody, aby patrzeć na przyszłość z optymizmem. „

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)