Przekroczona bariera 1 miliarda euro – TÜV NORD osiąga najwyższe obroty od momentu założenia

Przekraczając granicę 1 miliarda euro Grupa TÜV NORD  osiągnęła w 2011 r. rekordowe obroty. Poprzez wzrost o 11,1 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, obroty wzrosły do 1,025 mld euro (w 2010: 922.6 mln euro). Oznacza to, że w ciągu pięciu lat obroty wzrosły  o około 40 procent. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 18,3 procent w 2011 do 43,4 milionów euro (2010: 36,7 mln euro). Marża zysku operacyjnego, mierzona w kategoriach EBIT wzrosła z 4.0 (2010) do 4,2 proc. Nigdy wcześniej Grupa nie zatrudniała tak wielu ludzi jak w 2011 roku.

czytaj więcej