20 lat TUV NORD Polska – Wyróżnienia dla Prezesa Henryka Warkocza

Prezes TUV NORD Polska MANAGEREM ROKU 2013

Podczas tegorocznego spotkania managerów TUV NORD Group (General Manager Meeting) w Hanowerze w którym wzięło udział blisko 70 managerów z całego świata, nasz Prezes Henryk Warkocz został uhonorowany Tytułem MANAGER OF THE YEAR 2013.

Decyzję o wyborze podejmuje Zarząd TUV NORD International w 4 osobowym składzie na podstawie wyników z kolejnych lat funkcjonowania spółki oraz rozwoju portfolio produktów. Tytuł ten jest dowodem na silna pozycję naszej spółki w grupie TUV NORD a także potwierdza zaangażowanie oraz zdolności managerskie Prezesa TUV NORD Polska.

Laureatem Polskiej Honorowej Nagrody Jakości

11 listopada br podczas XIX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości Prezes TUV NORD Polska został uhonorowany tytułem – Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.

Tytuł ten został przyznany za wkład w krzewienie i czynne wspieranie idei jakości w Polsce.
Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Wyróżniony został również przez Sejmik Województwa Śląskiego SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

W ostatnia sobotę 18 stycznia br Prezes Henryk Warkocz odebrał w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji . Wyróżnienie Regionalnej Izby w Katowicach zostało przyznane przez Kapitułę Laurów. Nagroda ta potwierdza wkład Prezesa w krzewienie innowacyjności i zasady dobrych praktyk biznesowych w naszym regionie.

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)