Inwestycje w automatyzację zwracają się najszybciej

Według najnowszych danych GUS, produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 3 proc., licząc rok do roku. Spełnia się scenariusz zakładający przyspieszenie koniunktury w drugiej połowie roku. Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów produkcji. A jak sytuację ocenia sama branża? Zdaniem Stefana Życzkowskiego, prezesa firmy ASTOR, która od 25 lat dostarcza na polski rynek nowoczesne rozwiązania i technologie dla przemysłu: „Inwestowanie w nowoczesne technologie pozwala firmom na elastyczne dopasowanie się do wymagań klientów i zmiennych warunków gospodarczych. Automatyzacja zdecydowanie wpisuje się w tę grupę technologii”.

Badania przeprowadzone w 2012 roku przez firmę doradczą Ernst & Young oraz Economist Intelligence Unit, opublikowane w raporcie „Globalization and new opportunities for growth”, pokazują, że to właśnie wysoki poziom innowacyjności oraz rozwój technologii będą głównymi czynnikami warunkującymi uzyskanie przewagi rozwiniętych rynków nad konkurującymi, szybko postępującymi gospodarkami. Obecnie Polska zajmuje 27. pozycję w rankingu najbardziej zglobalizowanych gospodarek na świecie, w którym najlepiej wypada pod względem otwartości na handel, a najsłabiej w kwestii technologii i wiedzy.

„Rozwiązaniem dla firmy produkcyjnej, która nie ma kapitału do inwestowania w nowe linie produkcyjne, a chce uelastycznić i zwiększyć efektywność produkcji, może być modernizacja istniejących linii lub mniejsze inwestycje w automatyzację, ale dające szybszy zwrot z inwestycji (w okresie od 4 do 18 miesięcy)” – radzi Stefan Życzkowski.

Opłacalnym rozwiązaniem może również okazać się dzierżawa robotów na czas kontraktu – krótki lub średni czasokres, 3-6 miesięcy i potem zwrot robota. Z takim rozwiązaniem wychodzi do zakładów produkcyjnych firma ASTOR.

Tego typu innowacje odgrywają obecnie coraz większą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce. Firmy korzystające z nowych rozwiązań i podążające za rozwojem techniki są konkurencyjne wobec pozostałych, co pozwala im na zwiększenie udziału w rynku, a tym samym umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych.

Źródło: Materiały prasowe Ernst & Young  – Raport „Globalization and new opportunities for growth”, 2012


O ASTOR Sp. z o.o.
Firma ASTOR jest dystrybutorem produktów automatyki, dostawcą rozwiązań biznesowych oraz usług, które wspierają podnoszenie efektywności i konkurencyjności klientów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze. Systemy dostarczane przez ASTOR pozwalają na obniżanie kosztów produkcji oraz kosztów energii, zwiększając tym samym konkurencyjność firm na rynkach: krajowym i międzynarodowym. Jest to spółka z polskim kapitałem, z centralą w Krakowie, posiadająca 7 oddziałów na terenie całej Polski. ASTOR reprezentuje na terenie Polski światowych dostawców automatyki, tj. GE Intelligent Platforms, Invensys Wonderware, Kawasaki Robotics, EPSON, Horner APG i Satel Oy.  
ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych, siedmiokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu” oraz laureatem prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)