Nowość od FERRO w armaturze przepływowej – zawory antyskażeniowe!

Firma FERRO wprowadza na rynek funkcjonalne zawory antyskażeniowe . Urządzenia te zabezpieczają instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniami, powstałymi na skutek tzw. przepływu zwrotnego czyli cofnięcia się zanieczyszczonej wody do instalacji. Proces ten prowadzi do wtórnego skażenia wody pitnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 roku zarówno zewnętrzne sieci wodociągowe jak wewnętrzne instalacje powinny posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody.

Zawory antyskażeniowe ZZA firmy Ferro o klasie EA, maksymalnej temperaturze pracy 65°C, i maksymalnym ciśnieniu 1Mpa /10 bar/ posiadają europejski certyfikat potwierdzający ich zgodność z normami produktowymi. Zawory mogą pracować w dowolnej pozycji.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)