Pozytywny wynik mimo niesprzyjających warunków rynkowych

Skonsolidowany zysk netto Grupy Ferro w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 5,2 mln zł wobec 5,0 mln zł uzyskanego rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 61,5 mln zł wobec 67,3 mln zł w poprzednim roku.  EBITDA osiągnęła poziom 9,3 mln zł., marża EBITDA wzrosła do 15,1%.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W pierwszym kwartale br. rynek polski stanowił 45%, rynek czeski 32%, słowacki 9% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 8% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach uzyskały baterie i akcesoria łazienkowe (64%) oraz zawory (28%).

czytaj więcej

Pozytywny wynik mimo niesprzyjających warunków rynkowych

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO za 2012 rok wyniósł 17,4 mln zł wobec 18,1 mln uzyskanego rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 276,1 mln zł wobec 259,8 mln zł w poprzednim roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że grupa konsoliduje wyniki czeskiej  spółki Novaservis od dnia 08 kwietnia 2011 roku. Skonsolidowany zysk na akcję FERRO w 2012 roku wyniósł 0,82 zł i był niższy o 17,2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W roku 2012 rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 30%, słowacki 8% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 10% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach miały baterie i akcesoria łazienkowe (57%) i zawory (32%). W 2012 grupa w sprzedała  1.873tys sztuk baterii, co oznacza niewielki wzrost do poziomu z poprzedniego roku.

czytaj więcej