Pozytywny wynik mimo niesprzyjających warunków rynkowych

Skonsolidowany zysk netto Grupy FERRO za 2012 rok wyniósł 17,4 mln zł wobec 18,1 mln uzyskanego rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 276,1 mln zł wobec 259,8 mln zł w poprzednim roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że grupa konsoliduje wyniki czeskiej  spółki Novaservis od dnia 08 kwietnia 2011 roku. Skonsolidowany zysk na akcję FERRO w 2012 roku wyniósł 0,82 zł i był niższy o 17,2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Spółka po raz kolejny zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W roku 2012 rynek polski stanowił 46%, rynek czeski 30%, słowacki 8% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 10% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach miały baterie i akcesoria łazienkowe (57%) i zawory (32%). W 2012 grupa w sprzedała  1.873tys sztuk baterii, co oznacza niewielki wzrost do poziomu z poprzedniego roku.

„Był to kolejny trudny rok zarówno dla nas jak i dla całej branży materiałów budowlanych, pomimo silnej konkurencji, dekoniunktury na wszystkich rynkach europejskich i znacznej zmienności kursów walutowych uważamy, że osiągnięty wynik netto na poziomie 17,4 mln zł  to pozytywny wynik” powiedziała Aneta Raczek prezes zarządu FERRO „Sukcesem w tych trudnych warunkach rynkowych jest utrzymanie, a nawet niewielki wzrost sprzedaży baterii. Było to możliwe dzięki przyjętej wcześniej strategii dywersyfikacji geograficznej sprzedaży. Rynek polski w ostatnim okresie zachowywał się słabiej niż pozostałe rynki, na których FERRO prowadzi swoją działalność.”

„Grupa konsekwentnie obniża swoje zadłużenie co jest możliwe dzięki wygenerowaniu wysokich przepływów finansowych z działalności operacyjnej. W 2013 roku możemy oczekiwać dalszego spadku kosztów finansowych, związanego z obniżaniem zadłużenia grupy” powiedział Artur Depta, wiceprezes odpowiedzialny w FERRO za finanse. „Na koniec 2012 roku nasze skonsolidowane zadłużenie netto obniżyliśmy o ponad 18 mln zł do kwoty 107 mln zł, przy EBITDA na poziomie 30,2 mln zł co implikuje wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA na poziomie 3,5x ”.

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)