MOCny start w karierę inżyniera z Konkursem ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową

Laureaci poprzednich edycji konkursu są zgodni, że nie warto chować swoich prac dyplomowych do szuflad, lepiej zgłosić je na Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową. Przed osobami biorącymi udział w konkursie otwierają się bowiem możliwości zdobycia ciekawej pracy, nawiązania kontaktów z ekspertami z branży, czy wreszcie wygrania nagrody pieniężnej. Firma ASTOR – organizator konkursu już po raz piętnasty zaprasza studentów kierunków technicznych oraz po raz drugi również uczniów szkół średnich o profilu technicznym do zgłaszania swoich prac.

Inicjatywa podjęta 15 lat temu przez firmę ASTOR ma na celu pogłębianie zainteresowań nowoczesnymi technologiami w tym automatyką, informatyką czy robotyką przemysłową już na etapie szkoły średniej oraz przygotowanie przyszłej kadry inżynierskiej do podjęcia pracy zawodowej. Co ważne, prezentowane projekty konkursowe często znajdują zastosowanie w realnych sytuacjach i bywają wdrażane w polskich przedsiębiorstwach. ASTOR zachęca przyszłych inżynierów do tworzenia prac dyplomowych, w oparciu o rozwiązania globalnych dostawców, z którymi współpracuje. Specjaliści z firmy służą uczestnikom konkursu wsparciem merytorycznym oraz udostępniają zaawansowane zaplecze technologiczne.

Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych czy stanowiskami zrobotyzowanymi. Przy ocenie prac konkursowych, jury kieruje się ich innowacyjnością, poziomem technicznego wykonania oraz możliwością wdrożenia w praktyce.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody pieniężne.
W kategorii szkół wyższych:

  • I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł
  • II miejsce: 3 000 zł
  • III miejsce: 1 500 zł

W kategorii szkół średnich:

  • I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł
  • II miejsce: 1 000 zł
  • III miejsce: 500 zł

Konkurs Prac ASTOR został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w obszarze edukacyjnych działań CSR w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki.”

Prace należy zgłaszać do 10 października 2013 roku.

Zgłaszane prace wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać e-mailem na adres:  konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres:
ASTOR Sp. z o.o.
„Konkurs prac dyplomowych”
ul. Smoleńsk 29
31-112 Kraków

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://edukacja.astor.com.pl/konkurs-astor.html


ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych. 

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)