ASTOR laureatem Rankingu Firm Rodzinnych 2012

ASTOR – dostawca innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu – został Laureatem Rankingu Firm Rodzinnych Roku 2012 w województwie małopolskim w kategorii firm średnich. Inicjatywa ma na celu promocję potencjału, drzemiącego w rodzinnych przedsiębiorstwach, co ma przyczynić się do ich dalszego rozwoju. Ranking przedstawia laureatów według podziału na województwa oraz cztery kategorie wielkościowe prezentowanych w nim firm: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Organizatorem rankingu jest wydawca tygodnika Newsweek Polska, a jego pomysłodawcą – Stowarzyszenie Firm Rodzinnych IFR.

Ranking Firm Rodzinnych Roku ma na celu wyłonić prężnie rozwijające się polskie firmy rodzinne. Podstawowym kryterium wyboru jest dynamika wzrostu sprzedaży, na podstawie danych finansowych za lata  2009 i 2010. Celem programu jest także promocja przedsiębiorstw, dla których przyjazna atmosfera oraz stabilność firmy i zatrudnionych w niej osób są stawiane wyżej niż czysty zysk.

Według przyjętej definicji, firma rodzinna roku to przedsiębiorstwo, w którym przynajmniej dwóch udziałowców posiada powiązania rodzinne i jednocześnie posiada 50% + 1 udziałów.  W rankingu zaprezentowane są te organizacje, których obroty za rok 2010 wyniosły minimum 1 mln złotych i były wyższe niż w roku 2009.
|
Michał Wojtulewicz, Wiceprezes firmy ASTOR, który odbierał pamiątkowy dyplom z rąk Wojewody Małopolskiego, komentuje: „Wyróżnienie to jest o tyle wyjątkowe, że dotyczy najtrudniejszego okresu naszej działalności – kryzysu gospodarczego. Wówczas, główną naszą troską była ochrona ludzi i ich miejsc pracy. To podejście zaowocowało w kolejnych latach, gdy nieosłabiona kadra ASTORa z zapałem obsługiwała budzących się po recesji klientów. Miarą sukcesu naszej spółki jest balans między wynikami finansowymi a dobrem pracowników, którzy o ten sukces zabiegają. Bardzo cieszy mnie fakt, że filtr rodzinności powoduje dostrzeżenie innych podmiotów gospodarczych, niż tylko gigantów biznesu. To, że małe i średnie przedsiębiorstwa są brane pod uwagę, pozwala mieć nadzieję, że rozwój polskiej gospodarki będzie się odbywał z uwzględnieniem opinii i potrzeb także środowiska firm rodzinnych.”

Pełna fotorelacja z Gali wręczenia wyróżnień w Krakowie dostępna jest na stronie poświęconej rankingowi .
http://www.firmyrodzinneroku.pl/galerie-relacji/fotorelacja-z-gali-w-krakowie


O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: http://www.astor.com.pl/

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)