Fundacja Paproć oraz marka wody Białowieski Zdrój partnerami wystawy Arbores Vitae

Na projekt Arbores Vitae – Ostatnia taka puszcza składa się 100 wielkoformatowych zdjęć, plansze informacyjne o Puszczy Białowieskiej, kino z cyklem filmów o tym wyjątkowym miejscu oraz program zajęć edukacyjnych dla młodzieży.

Puszcza Białowieska jest miejscem unikatowym w skali nie tylko Europy, ale i całego świata. W 1979 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chroniona już przez Władysława Jagiełłę, Puszcza przetrwała w stanie nienaruszonym, dając schronienie niespotykanej liczbie gatunków zwierząt i roślin (ponad 14 000 gatunków), z których wiele nie występuje już w żadnym innym miejscu na świecie, co czyni ją wyjątkowym obiektem przyrodniczym w skali całej planety. Dzisiaj, na skutek nierozważnych działań człowieka, znajduje się jednak w poważnym zagrożeniu. Aby zwrócić uwagę na ten problem, wybitny fotografik i dokumentalista Jan Walencik wraz z żoną Bożeną, uwiecznili białowieskie cuda natury na niesamowitych fotografiach i filmach, z których organizatorzy wystawy skomponowali obrazem i słowem opowieść o tej baśniowej krainie, unikalnej na skalę światową.

„Promując wiedzę o bioróżnorodności, ideę zrównoważonego rozwoju i upowszechniając postawy proekologiczne, całe wydarzenie ARBORES VITAE może być traktowane jako fascynująca przygoda, a zarazem atrakcyjne narzędzie dydaktyczne i źródło rzetelnej wiedzy, które pozwalają poczuć i zrozumieć Puszczę Białowieską i jej faunę i florę”. – mówi Tomasz Olak, Prezes Fundacji Paproć – „Angażując się w takie działania, Fundacja przyczynia się do propagowania zachowań, które pozwolą zachować nasze dziedzictwo naturalne w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń”.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Europejskie Centrum Ziemi. Można ją oglądać  codziennie, 24 godziny na dobę w Krakowie, na skwerze przed bazyliką św. Franciszka z Asyżu, vis-à-vis Franciszkańskiej 3.

Partnerem projektu jest również marka Białowieski Zdrój, woda wydobywana z najczystszego regionu Polski, z okolic Białowieży.

HOOP Polska
Więcej informacji Hoop Polska (PRESS BOX)