Oświadczenie Amber Gold Sp. z o.o. dotyczące działań KNF

Amber Gold zwraca się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o upublicznienie zastrzeżeń, kierowanych przez KNF w stosunku do działalności spółki oraz o wskazanie przepisów prawnych stanowiących podstawę funkcjonowania publikowanej przez KNF listy ostrzeżeń publicznych.

W grudniu 2009r. KNF zamieściła informację o Amber Gold Sp. z o.o. na liście ostrzeżeń i równolegle złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Zgodnie z otrzymaną informacją prokuratura podjęła kilkukrotnie czynności sprawdzające w Amber Gold Sp. z o.o., przy czym każdorazowo odmawiano wszczęcia postępowania przeciwko spółce. Ignorując decyzje prokuratorów o odmowie wszczęcia i umorzeniu postępowania wobec Amber Gold Sp. z o.o., KNF od niemal 3 lat ponawia swoje wnioski do prokuratury.

Amber Gold Sp. z o.o. natychmiast po zamieszczeniu w 2009r. nazwy spółki na liście ostrzeżeń wystosowała oficjalne pismo do KNF z żądaniem przedstawienia zastrzeżeń względem działalności spółki. W kolejnych pismach spółka żądała również wydania decyzji administracyjnej, na podstawie której dokonano wpisu ostrzeżenia oraz decyzji administracyjnej odmawiającej wykreślenia spółki z listy ostrzeżeń.

KNF nie ustosunkowała się do powyższych żądań, w związku z tym w dniu 16 kwietnia 2010 roku Amber Gold złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność KNF. W trakcie postępowania sądowego jednoznacznie stwierdzono, iż brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych czy nawet zasad prowadzenia listy ostrzeżeń publicznych, w tym dopisywania i wykreślania podmiotów. Konsekwencją tego może być jedynie stwierdzenie, iż działania KNF związane z przedmiotową listą mają charakter arbitralny i nie podlegają de facto żadnej kontroli administracyjnej.

Zarówno Amber Gold Sp. z o.o., jak i opinia publiczna, nigdy nie otrzymały od KNF informacji, określających konkretne zastrzeżenia względem spółki. Bez wątpienia można wysunąć wniosek, iż okres 3 lat jest wystarczający, aby przygotować i wskazać zastrzeżenia, natomiast ich brak ewidentnie wskazuje na niedookreślony charakter przesłanek w oparciu o które działa Komisja. Co więcej, podkreślić należy, że czynności sprawdzające przeprowadzone przez prokuraturę nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że przedmiotem czynności sprawdzających były między innymi transakcje zakupu i sprzedaży fizycznego złota, srebra i platyny, co potwierdza, że lokaty założone przez Klientów Amber Gold są w pełni bezpieczne i mają pokrycie w kruszcu, określonym w umowach lokat, przechowywanym w formie fizycznych sztabek złota, srebra i platyny w skarbcach: własnym i zewnętrznych wynajmowanych przez spółkę.

Komisja swoimi celowymi działaniami w istotny sposób wpływa na dobre imię, wiarygodność i renomę firmy Amber Gold, podważając podstawy jej działalności i przyczyniając się do powstania negatywnych komentarzy medialnych.

Spółka Amber Gold od wielu miesięcy oczekiwała na zakończenie pracy biegłego, pracującego na zlecenie prokuratury i wstrzymywała się z publikacją swoich danych finansowych, planując upublicznić wyniki audytu przeprowadzonego przez prokuraturę. Jednakże bezpodstawne działania KNF uniemożliwiają w rzeczywistości niezależne i skuteczne zakończenie prac prokuratury.

Nie czekając więc na zakończenie raportu przygotowywanego przez biegłego na zlecenie prokuratury, spółka postanowiła opublikować swoje dane finansowe i zlecić przygotowanie raportu przez dodatkowego, zewnętrznego biegłego rewidenta. Zostaną one upublicznione natychmiast po zakończeniu prac przez biegłego.

Na przestrzeni ostatnich dni Amber Gold Sp. z o.o. została powiadomiona o przekazaniu sprawy z prokuratury rejonowej do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tym samym, z uwagi na przewlekłość postępowania termin zakończenia audytu przez prokuraturę jest trudny do określenia.

W świetle powyższego Amber Gold Sp. z o.o. kieruje do Komisji Nadzoru Finansowego, będącej organem administracji publicznej, podlegającym zasadom praworządnego państwa prawa żądanie upublicznienia zarzutów, które formułuje pod adresem spółki, wraz ze wskazaniem konkretnych przepisów prawnych, jak również podstawy prawnej wpisu spółki na listę ostrzeżeń publicznych oraz wskazanie, która komórka administracyjna, departament czy osoba podjęła decyzję o wprowadzeniu na listę informacji o spółce Amber Gold, albowiem istnieje obawa, iż działania te mają charakter polityczny.

Jednocześnie w najbliższym czasie Amber Gold planuje upublicznić wszelkie informacje o działaniach KNF podejmowane w stosunku do spółki, które mają w przekonaniu spółki znamiona działań bezprawnych i bezpodstawnych.

Zarząd Amber Gold Sp. z o.o.

AMBER GOLD PRESS BOX