Nauka z Akademią ASTOR nie idzie w las

W upalny weekend, na przełomie czerwca i lipca w malowniczej scenerii Beskidu Śląskiego, trenerzy Akademii ASTOR przeprowadzili szkolenie: „Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie sterowników przemysłowych i systemów wizualizacji SCADA”. Jego adresatami byli studenci III roku Automatyki i Robotyki Politechniki Śląskiej. Warsztaty wyjazdowe odbyły się w ramach projektu: Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ci, którzy myślą, że studenci w wakacje oddają się tylko słodkiemu lenistwu – są w błędzie. Aż 39 studentów Politechniki Śląskiej wzięło udział w wykładach i ćwiczeniach praktycznych, prowadzonych przez Akademię ASTOR. Kursanci mieli możliwość zetknięcia się z rozwiązaniami GE Intelligent Platforms, oferowanymi przez firmę ASTOR. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone na stanowiskach komputerowych, wyposażonych w sterowniki PLC oraz oprogramowanie SCADA również z oferty ASTOR.

Celem szkolenia było poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy uczestników na temat najnowszych osiągnięć w zakresie programowania sterowników PLC oraz systemów SCADA i ich wykorzystania w przemyśle.  To już kolejne szkolenie, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, które Akademia ASTOR przeprowadza dla placówek dydaktycznych.

„Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej od kilku lat realizuje projekt „Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” – komentuje dr inż. Dariusz Buchczik, członek zarządu projektu z ramienia Politechniki Śląskiej. „Jednym z najważniejszych celów projektu jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, potrafiących sprostać wyzwaniom rynku, w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów automatyki w przedsiębiorstwach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Mam nadzieję, że dalsza współpraca z Akademią ASTOR pomoże w osiągnięciu sukcesu zawodowego kolejnym rocznikom studentów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.”

Michał Januszek, jeden z trenerów Akademii ASTOR, specjalista ds. systemów sterowania i oprogramowania w firmie ASTOR, podsumowuje: „Staraliśmy się spełnić oczekiwania Politechniki Śląskiej, która, jak widać, bardzo dba o rozwój swoich studentów. Wartością takiej formy kształcenia jest możliwość poznania najnowocześniejszych technologii, trendów, które kształtują rynek automatyki przemysłowej. Zazwyczaj studenci mają okazję się z nimi zapoznać dopiero w pracy. Dodatkowym atutem warsztatów była lokalizacja w jednym z hoteli w Szczyrku. Moje obserwacje potwierdzają, że nauka poza murami uczelni pozytywnie wpływa na przyswajanie wiedzy?.”

Warsztaty trwały 3 dni (od piątku do niedzieli) i obejmowały w sumie 40 godzin lekcyjnych zajęć, zakończonych egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy kursantów.

Uwieńczeniem szkolenia było wręczenie imiennych certyfikatów dla uczestników, którzy zaliczyli test, potwierdzających posiadanie kompetencji w zakresie programowania i integracji systemów SCADA i sterowników PLC.

„Akademia ASTOR zawsze chętnie uczestniczy w projektach, które wspierają młodych ludzi.” – mówi Małgorzata Stoch, Dyrektor Akademii ASTOR. „Uczelnie techniczne coraz śmielej korzystają z funduszy unijnych w realizacji ambitnych planów naukowych i szkoleniowych. Beneficjentami tej współpracy są głównie przyszli inżynierowie, którzy mają szansę uzupełnienia praktycznym doświadczeniem wiedzy akademickiej.”

Więcej informacji o działalności Akademii ASTOR na stronie: www.akademia.astor.com.pl


O Akademii ASTOR

Pomysł stworzenia Akademii ASTOR zrodził się z doświadczeń firmy ASTOR i jest odpowiedzią na potrzeby klientów w obszarze poszerzenia wiedzy techniczno-produktowej, zarządzania projektami oraz szeroko pojętych umiejętności z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych. Oferta skierowana jest do pracowników działów technicznych, jak również do kadry menedżerskiej niższego i wyższego stopnia. Oprócz warsztatów poświęconych produktom Wonderware, GE Intelligent Platforms, SATEL, Kawasaki, Horner i Korenix, klienci mogą także wybierać kursy o tematyce pozaproduktowej, jak Zarządzanie Projektami czy Doskonalenie Procesów Produkcyjnych. Szkolenia dopasowywane są do potrzeb kursantów, zaś warsztaty i seminaria, których program uwzględnia preferencje i realia konkretnych firm oraz branż, organizowane na terenie całej Polski.

Informacje o Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na stronie: http://www.aei.polsl.pl/aei/

 

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)