Hoop Polska w programie „Trzymaj Formę!”

Hoop Polska przystąpiła do programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, przeznaczonego dla gimnazjalistów.
Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności  i Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę
o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Grupa Kofola we współpracy z producentami żywności oraz  lokalnymi Izbami Producentów Żywności w Czechach i na Słowacji,  realizuje projekt „Hravi zij zdrove” – podobny program, skierowany do tej samej grupy wiekowej dzieci.


Hoop Polska Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy Kofola S.A.  jest jednym z najważniejszych producentów napojów w Europie Środkowej. Firma w swoich 3 zakładach produkcyjnych w Bielsku-Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim i Kutnie zatrudnia blisko 750 pracowników.   

Portfolio produktów obejmuje m.in. napój Hoop Cola, soczyste napoje owocowe Jupi i Jupik,  napój gazowany i niegazowany Fruti, syropy Paola o intensywnym smaku dojrzałych owoców, napój energetyzujący R20 oraz krystalicznie czyste  wody: mineralną Arctic i wodę smakową dla dzieci Jupik Aqua. Firma jest również znanym producentem napojów pod marką własną tzw. private labels.

Prezesem Zarządu Hoop Polska Sp. z o.o jest Martin Mateáš. W skład zarządu wchodzi również Simona Nováková – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy spółki oraz Członkowie Zarządu: Marek Kmiecik – Dyrektor Marketingu i Rene Nowotny – Dyrektor Operacyjny.

HOOP Polska
Więcej informacji Hoop Polska (PRESS BOX)