Hoop Polska w programie „Trzymaj Formę!”

Hoop Polska przystąpiła do programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, przeznaczonego dla gimnazjalistów.
Program „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności  i Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

czytaj więcej