ASTOR wyróżniony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

31 marca 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało dziewiąty Raport „ Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Firma ASTOR otrzymała wyróżnienie za „Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową”, który zyskał uznanie w obszarze edukacyjnych działań CSR.

Raport jest przeglądem działań CSR w minionym roku. Wybierane są najlepsze i najciekawsze praktyki, promujące odpowiedzialny biznes w Polsce. W Raporcie wyróżniono 117 przykładów odpowiedzialnych działań, a wśród nich znalazł się Konkurs ASTORa na najlepszą pracę dyplomową.

„Cieszy nas uznanie ekspertów Raportu dla naszej dobrej praktyki. Konkurs ASTOR rozwijamy od wielu lat, corocznie doskonaląc metodykę jego przeprowadzania, aby była jak najbardziej obiektywna. Daje to efekty, gdyż z roku na rok rośnie ilość i jakość zgłaszanych prac.” – komentuje Wojciech Kmiecik, Członek Zarządu Operacyjnego ds. Marketingu i PR w firmie ASTOR.

Wyniki raportu pokazują, że działaniami z zakresu CSR mogą pochwalić się nie tylko duże międzynarodowe korporacje, ale również firmy z sektora MSP. Dobrym tego przykładem jest krakowska firma ASTOR, działająca na rynku nowoczesnych technologii dla przemysłu, która wspiera polską edukację w dziedzinie systemów automatyki i robotyki przemysłowej.

ASTOR wspomaga laboratoria studenckie, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk oraz angażuje się w inicjatywy studenckie. W ramach tych działań firma od 1998 roku cyklicznie organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową, napisaną w oparciu o produkty, które oferuje. Konkurs adresowany jest do absolwentów wyższych uczelni technicznych. Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymują nagrody pieniężne.

Pomysły prezentowane w zgłaszanych do konkursu pracach dyplomowych, ze względu na swoją innowacyjność i oryginalność rozwiązań, są bardzo często wdrażane w przemyśle. Z kolei uczestnicy konkursu mają szansę na zaprezentowanie swoich prac szerszej publiczności, dzięki czemu mogą znaleźć pracę zgodną z wykształceniem i zainteresowaniami. Kilku laureatów poprzednich edycji jest obecnie pracownikami firmy ASTOR oraz jej partnerów.

Kolejna, XIII edycja konkursu już wystartowała. Studenci mogą zgłaszać swoje prace do 30 września 2011 roku.

Szczegółowe informacje, dotyczące nagrodzonej dobrej praktyki, znajdują się na stronie internetowej: www.konkurs.astor.com.pl .

Film promujący konkurs: http://youtu.be/hpOKWdtf6dw

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)