ASTOR wyróżniony w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”

31 marca 2011 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało dziewiąty Raport „ Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki”. Firma ASTOR otrzymała wyróżnienie za „Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową”, który zyskał uznanie w obszarze edukacyjnych działań CSR.

Raport jest przeglądem działań CSR w minionym roku. Wybierane są najlepsze i najciekawsze praktyki, promujące odpowiedzialny biznes w Polsce. W Raporcie wyróżniono 117 przykładów odpowiedzialnych działań, a wśród nich znalazł się Konkurs ASTORa na najlepszą pracę dyplomową.

czytaj więcej