Amica otrzymała świadectwo AEO

W połowie stycznia odbyła się w Amice uroczystość wręczenia świadectwa AEO (ang. Autorized Economic Operator – AEO). Dokument na ręce Pana Tomasza Dudka, Wiceprezesa Zarządu Amica Wronki SA przekazał Pan Arkadiusz Tomczyk, Dyrektor Poznańskiej Izby Celnej. Tym, samym firma dołączyła do elitarnego grona 260 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą pochwalić się posiadaniem takiego certyfikatu. W Wielkopolsce Amica Wronki jest 25. przedsiębiorstwem, które otrzymało taki certyfikat.

Prace związane z uzyskaniem świadectwa AEO trwały niemal pół roku. Uzyskanie świadectwa nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie większości działów w firmie ponieważ  Izba Celna szczegółowo kontrolowała wszystkie funkcjonujące procedury wewnętrzne regulujące poszczególne dziedziny aktywności firmy związane z przepływem towarowym, magazynowaniem, produkcją, formalnościami celnopodatkowymi oraz zasadami rachunkowości.

Posiadanie certyfikatu AEO wiąże się ze spełnieniem szeregu kryteriów, dzięki którym partner handlowy jest traktowany jako wiarygodny zarówno przez władze celne i podatkowe państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przedsiębiorców. Przyznanie certyfikatu w kategorii AEO – uproszczenia celne pozwala na uproszczenia zarówno przy imporcie jak i eksporcie towarów. Wszyscy nasi partnerzy handlowi posiadają jednocześnie pewność, że Amica przestrzega wszystkich uregulowań prawnych w tym zakresie, odpowiednio zarządza rejestrami i ewidencjami celnymi, handlowymi i finansowymi oraz zachowuje niezbędne środki bezpieczeństwa w tym zakresie. Posiadanie świadectwa da nam w najbliższym czasie możliwość między innymi przeprowadzania odpraw celnych bez udziału celnika. Taka możliwość stosowania uproszczonej procedury wiąże się ze znacznymi ułatwieniami w rozliczaniu podatku VAT z tytułu importu towarów.

Amica
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY AMICA WRONKI S.A. (PRESS BOX)