TUV NORD oferuje certyfikację na zgodność z Normą EN 1090

Jednostka inspekcyjna TÜV Nord jest akredytowaną jednostką w zakresie certyfikacji stalowych i aluminiowych konstrukcji nośnych według normy EN 1090 (norma ta zastąpiła w Niemczech normę DIN 18800). Informacje dotyczące akredytacji naszej jednostki jako Jednostki Notyfikowanej z numerem 0045 w obszarze dyrektywy 89/106/EWG „Wyroby budowlane” można uzyskać na stronie internetowej systemu Nando.

Nasi klienci w obszarze certyfikacji konstrukcji nośnych mają obowiązek uzyskania certyfikatów według normy EN 1090 do dnia 01.07.2012 (koniec okresu funkcjonowania przepisów krajowych poprzedzających normę EN 1090, na przykład w Niemczech normy DIN 18800).

czytaj więcej