TUV NORD oferuje certyfikację na zgodność z Normą EN 1090

Jednostka inspekcyjna TÜV Nord jest akredytowaną jednostką w zakresie certyfikacji stalowych i aluminiowych konstrukcji nośnych według normy EN 1090 (norma ta zastąpiła w Niemczech normę DIN 18800). Informacje dotyczące akredytacji naszej jednostki jako Jednostki Notyfikowanej z numerem 0045 w obszarze dyrektywy 89/106/EWG „Wyroby budowlane” można uzyskać na stronie internetowej systemu Nando.

Nasi klienci w obszarze certyfikacji konstrukcji nośnych mają obowiązek uzyskania certyfikatów według normy EN 1090 do dnia 01.07.2012 (koniec okresu funkcjonowania przepisów krajowych poprzedzających normę EN 1090, na przykład w Niemczech normy DIN 18800).

Norma europejska EN 1090-1 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”, zharmonizowana z dyrektywą 89/106/EWG „Wyroby Budowlane”, została w grudniu 2011 przyjęta do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zgodnie z tą normą wszyscy producenci konstrukcji nośnych zobowiązani są, przed wprowadzeniem swoich produktów na rynek europejski, do oznakowania ich znakiem CE.
Nadanie znaku CE na własny wyrób przez producenta wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez niego oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Warunkiem koniecznym do prowadzenia oceny zgodności przez producenta jest posiadanie przez niego opisanego, wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji ( ZKP).

Zapraszamy do współpracy naszych „starych klientów” – firmy, z którymi od lat kontaktujemy się w zakresie uznania według normy DIN 18800 dla producentów stalowych konstrukcji nośnych wysyłanych na rynek niemiecki, a które teraz muszą uzyskać certyfikat zgodnie z norma EN 1090.

Zapraszamy do współpracy też naszych „nowych klientów” – firmy, które chcą przygotować się do wytwarzania konstrukcji nośnych przez certyfikację według normy EN 1090.

Dział Techniczny TÜV Nord Polska
www.tuv-nord.pl

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)