Powołanie Zarządu Spółek Grupy Paradyż na nową kadencję

Z początkiem lipca br. Walne Zgromadzenie Wspólników firm Ceramika Paradyż Sp. z o.o. oraz Paradyż Sp. z o.o., w myśl zapisów umowy spółek, powołało Zarząd Spółek Grupy Paradyż na kolejną kadencję.

Zgodnie z umową spółek, Zarząd Spółek Grupy Paradyż działa w oparciu o zasadę kadencyjności, a jego powołanie odbywa się trójetapowo – w pierwszej kolejności dotychczasowy Zarząd otrzymał pozytywną ocenę Wspólników za osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych i sprzedażowych w ostatnich dwóch latach – niezwykle trudnych dla branży budowlanej.

czytaj więcej