PGE Obrót S.A. dla dzieci

Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przekazał PGE Obrót S.A. pamiątkową statuetkę z okazji jubileuszu 95-lecia TPD. Statuetka jest wyrazem uznania i podziękowaniem za pomoc, jaką Spółka udziela dzieciom na pośrednictwem Towarzystwa.

Statuetkę wręczono Spółce za wspieranie różnych inicjatyw społecznych na rzecz dzieci ubogich i niepełnosprawnych. PGE Obrót S.A. podejmuje takie działania na całym terenie swojej historycznej obecności, czyli w woj. mazowieckim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

czytaj więcej