PGE Obrót S.A. dla dzieci

Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przekazał PGE Obrót S.A. pamiątkową statuetkę z okazji jubileuszu 95-lecia TPD. Statuetka jest wyrazem uznania i podziękowaniem za pomoc, jaką Spółka udziela dzieciom na pośrednictwem Towarzystwa.

Statuetkę wręczono Spółce za wspieranie różnych inicjatyw społecznych na rzecz dzieci ubogich i niepełnosprawnych. PGE Obrót S.A. podejmuje takie działania na całym terenie swojej historycznej obecności, czyli w woj. mazowieckim, łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

– Wspieranie działań na rzecz dzieci wynika ze społecznej odpowiedzialności biznesu naszej Spółki. Dlatego, nie możemy pozostawać obojętni wobec potrzeb, zwłaszcza dzieci, czyli   tych najbardziej potrzebujących – mówi Paweł Prządka, Prezes PGE Obrót S.A.

Oto  przykłady działań PGE Obrót S.A. podejmowanych w tym zakresie  w 2013r.

Wsparcie finansowe otrzymał  od Spółki  przemyski Oddział TPD. Pieniądze spożytkowano m.in. na ośrodek wsparcia dziennego dla 50 dzieci z rodzin tzw. niewydolnych wychowawczo.  Z kolei, Oddział TPD w Suchedniowie otrzymał środki finansowe na zorganizowanie Integracyjnego Ośrodka Wychowawczego, w którym z pomocy korzysta 25 wychowanków z rodzin o bardzo niskim statusie ekonomicznym.

Pomoc dla dzieci nie ogranicza się tylko dla dzieci objętych opieką TPD. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Puławach, dzięki pomocy PGE Obrót S.A., mógł  wynająć specjalny autokar, aby zabrać swoich wychowanków na turnus rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej. Podróż, np. pociągiem, nie była możliwa, ponieważ 5 wychowanków porusza się na wózkach, a 12 ma niedowład kończyn. PGE Obrót S.A. wsparła również organizację XX Jubileuszowego Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „Otwierajmy Serca” w Białymstoku.

Spółka obecna była także m.in. w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci (zakup obrazów podczas aukcji; dochód z aukcji został przeznaczony na hospicjum), pomogła  Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce (zakup wiosennych ubrań i butów). Dzięki zaangażowaniu finansowemu  PGE Obrót S.A., Ludowy Klub Jeździecki „Zabajka” (woj. podkarpackie) organizował  zajęcia, obozy i imprezy rekreacyjne dla dzieci chorych i  pochodzących z rodzin ubogich.

– Każda udzielona pomoc jest bezcenna i nie można jej przeliczać jedynie na złotówki. Dzięki wsparciu takich firm, jak PGE Obrót S.A., na twarzach wielu dzieci zagościł uśmiech, a to jest przecież najważniejsze – mówi Grzegorz Piestrak, Prezes Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691911 525PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.