Odpowiedzialny jak ASTOR. Premiera raportu społecznego ASTOR

Spółka ASTOR, dostawca usług i nowoczesnych technologii dla przemysłu, ogłosiła swój pierwszy Raport Społeczny, podsumowując w ten sposób 25 lat swojej obecności na rynku.

Na 92 stronach raportu opisano tajniki trwałego rozwoju firmy, która od początku swego istnienia zarządzana była zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. W sześciu rozdziałach omawiane są kolejno efekty działań firmy w obszarach takich jak: miejsce pracy, edukacja, rynek, społeczeństwo, środowisko, a w ostatnim – wyzwania na przyszłość.

czytaj więcej