Odpowiedzialny jak ASTOR. Premiera raportu społecznego ASTOR

Spółka ASTOR, dostawca usług i nowoczesnych technologii dla przemysłu, ogłosiła swój pierwszy Raport Społeczny, podsumowując w ten sposób 25 lat swojej obecności na rynku.

Na 92 stronach raportu opisano tajniki trwałego rozwoju firmy, która od początku swego istnienia zarządzana była zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu. W sześciu rozdziałach omawiane są kolejno efekty działań firmy w obszarach takich jak: miejsce pracy, edukacja, rynek, społeczeństwo, środowisko, a w ostatnim – wyzwania na przyszłość.

„Prawdziwą firmę można rozwijać tylko w oparciu o uczciwe, rzetelne zasady” – ten prosty przepis podaje na wstępie Stefan Życzkowski, Prezes Zarządu i współtwórca sukcesu ASTORA.

W sektorze MŚP, do którego należy firma ASTOR – publikacja raportu społecznego jest rzadko spotykaną praktyką. Najczęściej ta działalność kojarzona jest z międzynarodowymi korporacjami lub spółkami giełdowymi.

„Pomysł raportu zrodził się przede wszystkim z potrzeby wewnętrznego podsumowania tego, co robimy w naszym zespole poza działalnością komercyjną. Oczywiste jednak dla nas było, że jeśli publikacja zostanie przez nas uznana za wartościową, wówczas udostępnimy ją także naszym klientom i partnerom.” – tak o genezie powstania raportu mówi Wojciech Kmiecik, Pełnomocnik Zarządu ds. PR i inicjator powstania raportu.

Raport powstawał zgodnie z ideą partycypacji, w kolejnych etapach wyrazić opinię na jego temat mogła każda osoba z firmy. Nad merytoryczną stroną raportu pracował zespół redakcyjny, kierowany przez Milenę Chudobską-Marcinek, Specjalistkę ds. PR, przy dużym wkładzie merytorycznym Agnieszki Politańskiej, Dyrektor Personalnej oraz wsparciu Magdaleny Grych, Asystentki Zarządu.
Na ile raport może stanowić źródło inspiracji dla firm, działających na podobną skalę jak ASTOR, można przekonać się samemu, gdyż jego elektroniczna wersja dostępna jest na stronie www.astor.com.pl/raport-csr


O ASTOR Sp. z o.o.
Firma jest polskim dystrybutorem międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania, służących do automatyzacji i informatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się takie produkty jak: oprogramowanie do zarządzania produkcją i wydajnością produkcji, roboty przemysłowe, systemy sterowania maszynami, urządzenia komunikacyjne, a także oprogramowanie do wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych. Oferta produktów wzbogacona jest o szereg profesjonalnych usług, ułatwiających wybór, wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

ASTOR Sp. z o.o. jest wieloletnim członkiem Business Centre Club, zdobywcą wielu nagród, w tym międzynarodowych oraz sześciokrotnym laureatem tytułu „Gazela Biznesu”. Więcej informacji o firmie dostępnych jest na stronie: www.astor.com.pl

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)