Nowy rok i wszystko nowe

Każdy nowy rok przynosi zmiany. Pojawiają się nowe plany, nowe postanowienia i nowe marzenia. Zmienia się dotychczasowe życie. Zmienia się oblicze czterech stron świata, który nas otacza; również tego najbliższego, w czterech ścianach własnego domu. Amica dotrzymuje kroku tym przemianom, wprowadzając do sprzedaży udoskonalone produkty. Wszystkie światła na nowości!

Postęp techniczny ułatwia życie. Maszyny w coraz większym stopniu wyręczają człowieka, a tam gdzie nie są w stanie go całkowicie zastąpić, stanowią przynajmniej niezbędną pomoc. Wystarczy tylko nimi odpowiednio pokierować. Trudno sobie już dziś wyobrazić świat bez nich, a dom bez kuchni gazowej czy elektrycznej, pralki albo chłodziarki. Urządzenia zmieniają nasze otoczenie i same też podlegają zmianom – nawet szybciej niż człowiek – a nowe oznaczają jeszcze większe ułatwienia. W ten sposób co jakiś czas nowości zastępują starocie, a lepsze wypiera gorsze.

czytaj więcej