Certyfikacja płynu do przechowywania organów do przeszczepów

TUV NORD Polska certyfikuje pierwszy polski płyn do przechowywania nerek. Jednostka notyfikowana w dziedzinie wyrobów medycznych (a taką jednostką jest TUV NORD) niejednokrotnie ma do czynienia z wyrobami innowacyjnymi czy pionierskimi na rynku medycznym. Ocenianie ich to wielka odpowiedzialność, ale także i przywilej.

TUV NORD jest regularnie wybierana przez innowacyjne firmy jako partner wspierający je w dalszym rozwoju.

Więcej: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/jest-polski-plyn-do-przechowywania-narzadow-do-przeszczepu,157318,11.html

TUV NORD Polska
więcej informacji: TUV NORD POLSKA (press box)