Forum Polskiego Handlu w sprawie projektu ustawy o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych

 Komunikat Forum Polskiego Handlu w sprawie projektu „Ustawy o podatku  od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”  po posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Warszawie w dniu 2 grudnia 2015 r.

Zawiązane w dniu 25 listopada br. Forum Polskiego Handlu przez polskie sieci: Piotr i Paweł, Polskie Składy Budowlane, Media Expert, AGATA Meble, Stokrotka, Marc Pol, EKO, Topaz, Piotruś Pan, Arhelan, Przedsiębiorstwo Handlowe A-T, i POLOmarket wypracowało następujące stanowisko dotyczące tzw. podatku od sieci handlowych.

Popieramy podatek z przeznaczeniem na ważne cele społeczne i proponujemy:
•    podatek progresywny według poniższej skali;
•    wykluczamy jako kryterium opodatkowania powierzchnię sklepów;
•    podatek powszechny, obejmujący absolutnie wszystkie przedsiębiorstwa handlu detalicznego;
•    uwzględniający interesy małych handlowych przedsiębiorstw rodzinnych;
•    podatek także dla detalicznej sprzedaży internetowej;
•    podatek bez wyłączeń branżowych;
•    uwzględniający sieci własne jak i franczyzowe;
•    prosty w poborze i niemożliwy do obejścia.


Proponowana przez nas skala:

1)    przychody roczne netto : od 0 do 12 mln zł – podatek obrotowy 0,1% od przychodów
2)    przychody roczne netto : od 12 mln do 5 mld zł – podatek obrotowy 0,1% od przychodów do 12 mln
+0,5% od nadwyżki od przychodów w przedziale             od 12 mln do 5 mld zł.   
3)    przychody roczne netto : od 5 mld do 10 mld zł – podatek obrotowy 0,1% od przychodów do 12 mln
+0,5% od nadwyżki od przychodów w przedziale             od  12mln  do 5 mld zł,    
+2% od nadwyżki od przychodów w przedziale                od 5 mld  do 10 mld zł.
4)    przychody roczne netto: powyżej 10 mld zł    – podatek obrotowy 0,1% od przychodów do 12 mln
+0,5% od nadwyżki od przychodów w przedziale             od  12 mln do 5 mld zł,    
+2% od nadwyżki od przychodów w przedziale                od 5 mld  do 10 mld zł,
+4% od nadwyżki przychodów ponad 10 mld zł.

Przedstawiony przez nas sposób opodatkowania zakłada, że małe i średnie polskie firmy zapłacą niższy podatek. Zwiększona zostanie tym samym ich realna ochrona, a przy niewielkim dodatkowym obciążeniu podatkowym, będzie to stanowiło rzeczywistą poprawę konkurencyjności tych podmiotów.

Nasza propozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Rządzących, a mianowicie:

•    zapewnia zakładane wpływy budżetowe z przeznaczeniem na ważne cele społeczne;
•    ogranicza możliwości transferu zysków osiąganych na obszarze Polski do zagranicznych spółek matek;
•    wstrzyma agresywną ekspansję zagranicznych sieci handlowych, które podporządkowały sobie rynek detaliczny w Polsce, doprowadzając do upadku wielu rodzimych sklepów;
•    chroni narodowy interes poprzez wsparcie polskich przedsiębiorców handlowych i zmniejsza dystans miedzy dużymi zagranicznymi sieciami, a sklepami polskimi.

Nasze Forum jest związkiem stricte polskich przedsiębiorców. Reprezentuje firmy z polskim kapitałem. Chcemy promować polski handel, polskich producentów i rolników, a także budować świadomość polskich Klientów, pozostawiając i inwestując wypracowany kapitał w Polsce.

My, polskie firmy handlowe zamierzamy nadal skutecznie działać na bardzo konkurencyjnym rynku polskim, zdominowanym przez globalne koncerny, które budowały swoje potęgi przez dziesiątki lat. Jesteśmy przekonani, że potrzebujemy silnej gospodarki, bo od niej zaczyna się silne państwo, społeczeństwo, silna nauka i edukacja. Silna gospodarka musi  naszym zdaniem polegać na budowie polskiego kapitału, wspieraniu polskich firm, przywracaniu należnej siły rodzimej przedsiębiorczości. Jesteśmy dumni ze swoich przedsiębiorstw. Polska potrzebuje mocnych rodzimych firm zdolnych do konkurencji z globalnymi koncernami.

Liczymy, że powstanie ustawa z uwzględnieniem głosu polskich przedsiębiorców, a do jej opiniowania będą zaangażowane krajowe autorytety z dziedziny prawa i ekonomii. Jesteśmy przekonani, że powstanie wówczas akt prawny, który realnie ochroni polską przedsiębiorczość, wyrówna szanse na rynku i zadba o ekonomię naszego kraju.

Forum Polskiego Handlu