Akcja „Ratuj Serce” SANITEC KOŁO, ANDRE ABRASIVE ARTICLES oraz AMB TECHNIC

W ciągu pierwszych 5 minut od zatrzymania krążenia może dojść do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym, spowodowanych niedokrwieniem. W trosce o życie i zdrowie pracowników a także odwiedzających, Kolskie firmy SANITEC KOŁO, ANDRE ABRASIVE ARTICLES oraz AMB TECHNIC podjęły decyzję o zakupie i udostępnieniu defibrylatorów w swoich zakładach.
Czy wiecie, że nagłe zatrzymanie akcji serca jest główną przyczyną zgonów w Europie? W Polsce na skutek zatrzymania krążenia co roku umiera ponad 40 000 osób. Jeżeli pierwszej pomocy udzielimy w przeciągu pierwszych 3 minut od zatrzymania akcji serca szansa przeżycia może się zwiększyć aż o 75%! Każda kolejna minuta zwłoki wiąże się z utratą 3-4% szans. Niestety statystycznie pomoc medyczna dociera do potrzebujących średnio w 8 minut od momentu wezwania, a poza miastami nawet po kilkunastu minutach .

Właśnie dlatego SANITEC KOŁO, ANDRE ABRASIVE ARTICLES i AMB TECHNIC zdecydowały się na zakup automatycznych defibrylatorów AED, które są już dostępne na terenie zakładów. Defibrylator AED (ang. Automatic External Defibrylator – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) to nowoczesne urządzenie medyczne, które po podłączeniu do klatki piersiowej pacjenta analizuje stan poszkodowanego i w razie potrzeby wysyła impuls magnetyczny do mięśnia sercowego, stabilizując jego pracę. Każda z firm wyznaczyła grupę pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy z użyciem nowego sprzętu.

Obsługa urządzenia nie jest skomplikowana. Zanim przybędzie fachowa pomoc, akcję ratowniczą będzie mogła podjąć każda przeszkolona osoba. Zakupione defibrylatory od chwili rozpoczęcia pierwszej pomocy udzielają podpowiedzi w postaci komunikatów głosowych, tekstowych oraz podświetlanych obrazków. Urządzenie nadzoruje działania prowadzone przez ratownika również podczas resuscytacji i informuje o ich poprawności za pomocą odpowiednich komunikatów, np. „przyciśnij mocniej”, „dobry ucisk”. Funkcja metronomu dodatkowo wskazuje ratownikowi poprawne tempo ucisku.

Europejska Rada Resuscytacji rekomenduje instalację defibrylatorów w każdym uczęszczanym miejscu publicznym,
w szczególności na lotniskach czy  dworcach. Warto by defibrylatory znajdowały się blisko miejsca pracy – w chwili zagrożenia liczyć się będzie każda sekunda.

Koszt zakupu sprzętu jest niewspółmierny do korzyści jakie wynikają z jego posiadania. Na szczególne uznanie zasługuje odpowiedzialność społeczna samych firm, które są otwarte na nowości techniczne nie tylko w obszarze prowadzonego biznesu, ale i w strefie odnoszącej się do zdrowia i życia zarówno pracowników jaki i interesariuszy firmy.

Sanitec KOŁO
Więcej informacji z firmy Sanitec KOŁO ( press box )