Protec 6400 – innowacja w ochronie przeciwpożarowej


Firma D+H Polska rozszerzyła ofertę o nowy system sygnalizacji pożarowej Protec 6400. Jest to interaktywna, cyfrowa i adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona dla budynków o średniej i dużej kubaturze, takich jak: obiekty przemysłowe, hotele, biurowce, lotniska, szpitale. System charakteryzuje się wysoką odpornością na fałszywe alarmy, precyzyjną lokalizacją zdarzenia pożarowego (aż 120 znaków opisu na wyświetlaczu) i dużą elastycznością w zakresie podłączenia elementów pętlowych. System Protec to znane i cenione ze swej wysokiej jakości i niezawodności rozwiązanie, od lat stosowane w krajach Zachodniej Europy, które firma D+H przeniosła na grunt polski. Centrala Protec 6400 przeszła pozytywnie proces certyfikacji i posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Protec umożliwia transmisję dużej ilości informacji, a równocześnie bardziej szczegółowych niż w przeszłości, przy zastosowaniu systemów analogowych. Centralę można zaprogramować według różnych trybów pracy, uwzględniających funkcję obiektu oraz panujące w nim specyficzne warunki środowiskowe. Czujki Protec potrafią rozpoznawać czynniki kwalifikujące się jako zdarzeni pożarowe i odróżnić je od czynników powodujących fałszywe alarmy. Z tego powodu system doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych.Bezpieczna sieć

Sieć systemu tworzą rozproszone po obiekcie panele kontroli i wyświetlania (6400/DCN), panele obsługi pętli (6400/LPN) oraz ich opcje. Połączenie ich w pętle i uży­cie protokołu komunikacyjnego RS485 pozwala mieć pewność, że żadne pojedyncze uszkodzenie nie spowo­duje wstrzymania pracy systemu. Sprawność działania sieci paneli zapewnia również przesyłanie pomiędzy nimi bieżących informacji systemowych. Można zobaczyć je w każdym panelu (6400/DCN). Dla zwiększenia bezpie­czeństwa panele (6400/DCN i 6400/LPN) przechowują zaprogramowaną konfigurację systemu. Każdy z nich (6400/DCN) umożliwia także sterowanie i konfigurację całej sieci, bez potrzeby wyznaczenia jednego panelu głównego. Połączenia sieciowe mogą być realizowane przy pomocy przewodów miedzianych lub światłowodów.

Integralność systemu i zwiększona efektywność

Panele umiejscawia się, uwzględniając strukturę obiektu oraz łatwość ułożenia okablowania. Dzięki temu pętle oraz linie sygnalizatorów są krótsze, bo podłączone do lokalnie umiejscowionego panelu (6400/LPN). Takie rozwiązanie pozwala nam na uniknięcie prowadzenia wszystkich przewodów systemu do jednego central­nie położonego miejsca. Tym samym, zwiększa się inte­gralność i sprawność działania całego układu, ponie­waż pojedyncze zdarzenie na pętli spowoduje problemy w niewielkiej części systemu.

Duża elastyczność

Centrala Protec charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie podłączenia dodatkowych elementów pętlowych. Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrze­gacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adre­sowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlo­wego wyświetlacza LCD. Wszystkie elementy systemu Protec są podpięte do centrali za pomocą przewodu pętlowego, dzięki czemu rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć koszty okablowania.

Rozproszona natura systemu 6400 pozwala rozbudowy­wać go przez dodanie paneli obsługi pętli (6400/LPN). Każda z czterech pętli umożliwia przyłączenie do 127 inte­raktywnych, adresowalnych urządzeń Protec Algo-Tec™ 6400, co daje łącznie 508 adresowalnych urządzeń na jeden panel (6400/LPN). Przy maksymalnym wykorzy­staniu 99 paneli pojemność sieci to ponad 50 000 urzą­dzeń. Jeżeli ta liczba okaże się za mała, można stworzyć drugą sieć i połączyć je ze sobą.

Konfiguracja
System programuje się na miejscu przy użyciu dedyko­wanego oprogramowania komputerowego. Dane konfi­guracyjne można pobrać z dowolnego panelu 6400/DCN za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 i roze­słać siecią systemu Protec 6400. Taka metoda progra­mowania nie tylko skraca czas konfiguracji na obiek­cie, ale także pozwala tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu.

Szeroka gama urządzeń peryferyjnych
System Protec 6400 charakteryzuje się szeroką gamą urządzeń peryferyjnych – czujek ciepła, optyczno-termicznych, z dodatkowym sensorem CO, zasysających Cirrus Pro i samokalibrujących się czujek liniowych.


 6000PLUS/HT – interaktywna, adresowalna czujka ciepła FAST™

Wyposażona jest w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury. Inne opcje możliwych do zastosowania czujek ciepła to: 6000PLUS/HT/S, 6000PLUS/HT/SL oraz 6000PLUS/HT/TSL.

 6000PLUS/OP – interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu
Gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru, przy wykorzystaniu rozproszonej wiązki światła. Inna możliwa do zasto­sowania optyczna czujka dymu to: 6000PLUS/OPT/S.

 6000PLUS/OPHT – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna
Wysoce wydajna czujka, będąca połączeniem dwóch współpracu­jących ze sobą detektorów. Inne możliwe do zastosowania opcje tej czujki to: 6000PLUS/OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/L, 6000PLUS/OPHT/SL, 6000PLUS/OPHT/TS, 6000PLUS/OPHT/TSL.

 6000PLUS/OPHTCO – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO
Wysoce wydajna, posiadająca dodatkowy detektor tlenku węgla. Inne możliwe do zastosowania opcje tej czujki to: 6000PLUS/OPHTCO/S, 6000PLUS/OPHTCO/L, 6000PLUS/OPHTCO/SL, 6000PLUS/OPHTCO/TSL.

 6000PLUS/BASE – niskoprofilowe gniazdo czujek adresowalnych
Kompatybilne z ww. zakresem detektorów Algo-Tec™ 6000PLUS.


 6000/MCP – adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)

Posiada wbudowany izolator zwarć. Umożliwia łatwy test poprzez użycie kluczyka serwisowego.


 6000/SSR2 – adresowalny sygnalizator akustyczny

Zasilany z pętli, charakteryzuje się niskim poborem prądu. Można go dowolnie konfigurować.

 6000/MICCO – moduł wejścia/wyjścia (zasilany z pętli)
Posiada monitorowane wejście oraz wyjście przekaźnikowe o obciążalności do 240 V. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

 6000/2IO
Posiada dwa monitorowane wejścia oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

 6000/APZA – moduł linii bocznej i sygnalizatorów konwencjonalnych (zasilany zewnętrznie)

 Cirrus Pro – czujka konwencjonalna do bardzo  wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Charakteryzuje się dużą odpornością na fałszywe alarmy powodowane przez kurz, opary, skroplenia, wilgoć, przepływ powietrza czy zmiany temperaturowe. Możliwość użycia jej jako urządzenie pętlowego poprzez użycie dodatkowej karty adresowej.

Aby lepiej poznać działanie czujek Protec obejrzyj nasz film: http://www.youtube.com/watch?v=MVRGuFxGZrM


Centrala Protec 6400 przeznaczona jest dla budynków o średniej i dużej kubaturze, fot. D+H PolskaD+H Polska sp. z o.o. powstało w 2000 r. jako oficjalne przedstawicielstwo na terenie Polski  niemieckiej firmy D+H Mechatronic, jednego z wiodących dostawców systemów wentylacji i oddymiania.
D+H Polska dostarcza wyspecjalizowane urządzenia z następujących obszarów produktowych: systemy oddymiania i naturalnej wentylacji, napędy do stolarki okiennej i drzwiowej, systemy sygnalizacji przeciwpożarowych.
Firma D+H oferuje swoim klientom profesjonalną obsługę, przygotowanie oraz dostarczenie produktów zgodnie ze specyfikacją, montaż, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługę okresowej konserwacji urządzeń.  Na każdym etapie, zarówno projektowym, jak i wykonawczym, firma oferuje profesjonalne doradztwo techniczne. Dzieli się również zwoją wiedzą i doświadczeniem, regularnie organizując szkolenia dla projektantów i instalatorów.
Firma D+H Polska posiada cztery oddziały handlowe: w Gdańsku, Warszawie, Zabrzu i we Wrocławiu oraz biura sprzedaży: w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Lublinie.
Rozwiązania D+H Polska są obecne m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Porcie Lotniczym w Rzeszowie, Sky Tower we Wrocławiu, Galerii Kaskada w Szczecinie, Termach Maltańskich w Poznaniu, Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Magnolii Park Wrocław, Centrum Logistycznym w Kopytkowie, Hali Stulecia we Wrocławiu, Muzeum Śląskiem w Katowicach, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

D+H Polska (PRESS BOX)