PGE Obrót S.A. wsparła plebiscyt: XIV Podkarpacka Nagroda Samorządowa

Dzień Samorządu Terytorialnego był okazją do uhonorowania najaktywniejszych samorządowców w regionie podkarpackim. W tym roku odebrali nagrody za całokształt kadencji 2010-2014. Plebiscyt wsparła finansowo PGE Obrót S.A.

Plebiscyt po raz czternasty zorganizowały tygodnik „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie.

Przy ocenie samorządów kapituła brała pod uwagę m.in. potencjał gospodarczy danego samorządu oraz ilość środków pozyskanych w czasie kadencji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jednym z najważniejszych kryteriów była ocena inwestycji lub działań niematerialnych. Przewodniczącym kapituły był Zdzisław Gawlik, wiceminister Ministerstwa Skarbu Państwa.

Statuetkę dla najlepszego starosty odebrał Józef Michalik (powiat lubaczowski). W kategorii gmin laureatem został wójt gminy Krzeszów, Stanisław Nowakowski. Kolejnym laureatem został burmistrz Iwonicza-Zdroju Paweł Pernal, który zwyciężył w kategorii miast do 35 tys. mieszkańców. W kategorii miast powyżej 35 tys. mieszkańców zwyciężył prezydent Przemyśla, Robert Choma. Ponadto, Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała jednostkom samorządowym, które przez trzy kolejne edycje konkursu były nominowane do wyróżnienia, honorowy dyplom Lider Samorządności w Województwie Podkarpackim.

Wsparcie plebiscytu przez PGE Obrót S.A. nie było przypadkowe.

– Z samorządami współpracujemy na terenie całego kraju. Cieszy fakt, że jesteśmy przez nie obdarzani zaufaniem – mówi Paweł Prządka, Prezes Zarządu PGE Obrót S.A. – Gratuluję wszystkim, a zwłaszcza zwycięzcom. Nowoczesna miejscowość, gmina, miasto zachwycają nie tylko pięknym krajobrazem i architekturą, ale też tym, że na każdym kroku widać rękę dobrego gospodarza – dodaje.


Na zdjęciu: Zdjęcie pamiątkowe z rozdania Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.


Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691 911 525PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.