Konferencja FERRO – Instalacje wodociągowe, sanitarne i centralnego ogrzewania

24 stycznia w Krakowie, z inicjatywy FERRO S.A. odbyła się konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom instalacji wodociągowych, sanitarnych i centralnego ogrzewania. To już drugie z kolei forum, na którym przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów badawczych prezentowali najnowsze badania dotyczące m. in. oszczędzania wody i minimalizacji poboru energii w budynkach użyteczności publicznej, wpływu materiałów metalowych na jakość wody pozostającej z nimi w kontakcie, sposobów eliminacji ołowiu ze stopów miedzi, atestacji produktów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia oraz analizy uderzeń hydraulicznych w instalacji wodociągowej. Słowo wstępne wygłosił Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu FERRO, a konferencję prowadził Sławomir Lasek, Specjalista ds. Certyfikacji.

Firma FERRO, producent armatury sanitarnej i instalacji grzewczych, lider ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań służących redukcji zużycia wody, jest zainteresowana ścisłą współpracą ze światem nauki. Dzięki niej, z inicjatywy inżynierów Działu Technicznego, powstało jedno z najlepszych laboratoriów badawczych, które służy nie tylko utrzymaniu najwyższych standardów jakości oferowanych produktów, ale również pełni rolę edukacyjną dla instalatorów odbywających tutaj szkolenia, a także studentów na stażu. Pracownicy FERRO chętnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniem z krakowskim Instytutem Nafty i Gazu oraz innymi jednostkami badawczymi na terenie Polski. Przedstawiciele producenta, jako nieliczni spośród reprezentantów innych krajów środkowoeuropejskich, biorą również udział w pracach zespołów unijnych opracowujących nowe normy na materiały i urządzenia armatury sanitarnej. Dlatego firma przystąpiła do najważniejszego w Europie programu oznakowania ekologicznego i po 3 latach pomyślnie zakończonej weryfikacji, 15 stycznia 2014 roku odebrała certyfikat EU Ecolabel: PL/040/001/01 dla baterii oszczędzających wodę Cassino VerdeLine, Veneto VerdeLine i Genova VerdeLine.

Przyznanie FERRO pierwszego europejskiego certyfikatu w kategorii Armatura sanitarna było dobrą okazją do przybliżenia zebranym znaczenia tego oficjalnego oznakowania Unii Europejskiej dla wyrobów i usług najbardziej przyjaznych środowisku. Konferencja zakończyła się wykładem na temat podstaw prawnych, procedury certyfikacyjnej i korzyści płynących z oznakowania, m. in. w zakresie podniesienia konkurencyjności i dostępu do zielonych zamówień publicznych.


Program konferencji FERRO: Instalacje wodociągowe, sanitarne i centralnego ogrzewania

Część I Zastosowanie armatury z uwzględnieniem produktów oszczędnościowych

– dr inż. Jarosław Chudzicki, prodziekan Politechniki Warszawskiej – Oszczędzanie wody

– dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska – Zużycie wody w nowych krytych pływalniach z wykorzystaniem armatury czasowej

Część II Materiały na armaturę mające kontakt z wodą pitną

– dr Dorota Maziarka, PZH Warszawa – Wpływ baterii ze znalu na jakość wody i bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników.

– dr inż. Marcin Kondracki, Politechnika Śląska – Zagadnienie eliminacji ołowiu ze stopów miedzi – stosowane rozwiązania

Część III Zagadnienia związane z jakością wody pitnej przepływającej w instalacjach

– dr Maciej Szczotko, PZH Warszawa – Mikrobiologiczna metoda oceny materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia

– dr inż. Agnieszka Rożej, Politechnika Lubelska – Zmiana jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej

Część IV

– dr inż. Agnieszka Malesińska, Politechnika Warszawska – Wpływ geometrii przewodów na przyrost ciśnienia w uderzeniu hydraulicznym

– dr Joanna Tkaczyk,PCBiC Warszawa – Europejskie oznakowanie ekologiczne Ecolabel – wiarygodna etykieta zrównoważonego rozwoju

FERRO S.A.
więcej informacji FERRO S.A. (PRESS BOX)