TÜV NORD Polska: JAKOŚĆ ŻYCIA

TÜV NORD Polska, jednostka certyfikująca o ponad 140 letniej tradycji w Niemczech, obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia w Polsce.

Uroczystości jubileuszowe, które zainaugurowało spotkanie 27-ego września br. w Hotelu MONOPOL, stały się okazją do przypomnienia początków istnienia firmy oraz pierwszych prób wprowadzenia europejskich standardów zarządzania w Polsce.

„Zazwyczaj mówi się, że historia branży certyfikacyjnej, a w przypadku TUV NORD i całej firmy związana jest z Rewolucją Przemysłową w Europie – czyli ostatnie sto kilkadziesiąt – dwieście lat. Sporo w tym prawdy bo dzisiaj na rynku branży TIC (Testing, Inspection, Certification), który wart jest ok. 100 mld € dominuje 10 największych graczy. Wszyscy z Europy – Europy Zachodniej. Wśród tych 10-ciu 5 to firmy niemieckie. Wśród nich jest TUV NORD Group – koncern obecny w blisko 70 krajach świata. Następująca konsolidacja powoduje, iż ta 10-tka pomału połyka resztę na całym świecie” –  stwierdził Henryk Warkocz – Prezes TUV NORD Polska.

Uroczystość 20-lecia zgromadziła także gości z Centrali TUV NORD w Niemczech. Wiceprezes  TÜV NORD International , wieloletni Przewodniczący Rady Nadzorczej TUV NORD Polska – Dr. Stefan Becker przypomniał początki tworzenia firm RW TUV i TUV NORD w Polsce, połączenie firm  w 2006 roku, podkreślając współpracę ówczesnych Prezesów Stanisława Patera i Henryka Lukaszczyka oraz stały dynamiczny rozwój firmy pod przywództwem Prezesa Henryka Warkocza.

Członek Zarządu TÜV NORD AG – Dr. Dirk Stenkamp podkreślał najnowsze osiągnięcia Koncernu w dziedzinie rozwoju nowych rynków – nabycie przez koncern firmy Alter Technologies, dostarczającej technologie na nowy obszar ekspansji – rynek lotów kosmicznych oraz otwarcie najnowocześniejszego laboratorium żywności w Indiach.

„Zadanie wprowadzenia międzynarodowych norm w Polsce 20 lat temu nie było łatwe, biorąc pod uwagę, że gospodarka wolnorynkowa dopiero się u nas rozwijała” – stwierdził Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, od którego Prezes Warkocz odebrał podczas uroczystości nominacje  na Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Także podczas uroczystości ogłoszono, iż  Komitet Polskiej Nagrody Jakości przyznał Prezesowi Henrykowi Warkoczowi tytuł Laureata Konkursu Polskiej Honorowej Nagrody Jakości, a uroczyste wręczenie odbędzie się 11 listopada br na Zamku Królewskim w Warszawie.

Istotnym punktem uroczystości był wykład Jacka Santorskiego nt. Jakości życia.
Ten ceniony autorytet psychologii społecznej i biznesu, Profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, autor  kilkunastu książek przybliżył gościom ideę poprawy jakości własnego życia przez właściwe zarządzanie energią życiową i relacjami międzyludzkimi.  Przybliżył schematy ról społecznych, w których sami często się stawiamy a które powodują negatywne emocje, tworzą bariery komunikacyjne i utratę energii. Omówił rolę i znaczenie wartości, które wyznajemy,  które wskazują nam cel i kierunek działań zarówno  w życiu prywatnym jak i biznesie. Należy pamiętać, iż o udanym życiu decyduje poczucie celu, sensu i ważności. Efektywne zarządzanie energią życiową ma nam ułatwić realizację naszych celów życiowych. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości i był motorem dyskusji o sprawach nam wszystkich najbliższych – sensie i poprawie jakości życia.

W czasie obchodów jubileuszowych publiczne gratulacje złożyli również przedstawiciele firm i instytucji na co dzień współpracujących z TÜV NORD Polska. Wyrazy uznania płynęły od przedstawicieli różnych branż m.in. motoryzacyjnej m.in. Ryszarda Czachora, Quality Managera z Grupy Kirchhoff Polska Sp. z o.o., z branży węglowej od Prezesa  Jarosława Zagórowskiego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, organizacji gospodarczych – Kanclerza Eugeniusza Budnioka,Wiceprezesa Business Centre Club, od organizacji bezpieczeństwa informacji – Prezesa Mieczysława T. Koczkowskiego z  Krajowego Stowarzyszenia Informacji Niejawnych, z branży medycznej – dr Józefa Kurka, Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie czy uczelni wyższych – Pani Rektor Zdzisławy Dacko-Pikiewicz z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Na ręce Prezesa TÜV NORD Polska Henryka Warkocza przekazano liczne listy gratulacyjne oraz dyplomy uznania.  Prezes jednostki konkurencyjnej TUV Rheinland – Janusz Grabka w swoim przemówieniu podkreślił etykę biznesową, której TUV NORD Polska zawsze przestrzegała.

Nie zabrakło również gratulacji od Dyrektora UDT Marka Barnasia oraz Prezesa Wojciecha Henrykowskiego z jednostki PCBC, który osobiście nie mógł uczestniczyć w jubileuszu. Uroczystości zakończył poczęstunek, w czasie którego nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu.

TUV NORD Polska
więcej informacji z TUV NORD POLSKA (press box)