PGE Obrót S.A. mecenasem przemyskiej kultury

Jesienne Pejzaże Muzyczne, Zamkowe Teatralia, Vincentiada – Dni Patrona Miasta… To przykłady przemyskich wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez PGE Obrót S.A. Wczoraj (30.09.br.) uhonorowano Spółkę tytułem Mecenasa Kultury Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.

Uroczystość wręczenia okolicznościowej statuetki odbyła się  w Sali Widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego.
PGE Obrót S.A. reprezentował Stanisław Micał, Wiceprezes Zarządu. – Cieszę się i doceniam to, że Kapituła Mecenatu Kultury w tak znamienity sposób uhonorowała nasze działania na rzecz mieszkańców Przemyśla  – powiedział St. Micał, odbierając statuetkę.

Mając na uwadze wyjątkowość przemyskich wydarzeń kulturalnych Spółka zdecydowała się wspierać najważniejsze z nich aż do czerwca 2014 roku.

W lipcu br. na Rynku Starego Miasta odbyła się w popularna wśród mieszkańców Wincentiada – Dni Patrona Przemyśla. Przełom września i października br. to uczta dla melomanów, którzy mogą posłuchać różnorodnych form muzycznych wykonywanych przez artystów z kraju i zagranicy, którzy występują na scenie teatralnej Zamku Kazimierzowskiego w ramach „Jesiennych Pejzaży Muzycznych”.

Na międzynarodową konferencję naukową  czekają z kolei zainteresowani gospodarką. Na konferencję przyjadą zaproszeni goście z Polski, Niemiec i Ukrainy. Konferencja ma na celu prezentację założeń projektu inwestycyjnego pn. „ZIELONA STREFA”. Projekt dotyczy – realizowanej na terenie Podstrefy Przemyśl – Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w latach 2013-2015.

W przyszłym roku (styczeń/luty 2014r.) w ramach projektu „Zamkowe Teatralia” pojawią się w Przemyślu  teatry i artyści  min. z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.  W marcu i kwietniu 2014r.planowany jest cykl warsztatów „Spotkania ze sztuką „Na styku kultur”, podczas których prezentowane będą wiedza i umiejętności z zakresu sztuki polskiej, ukraińskiej, żydowskiej oraz dawnej Galicji.

W czerwcu 2014r. odbędzie się ostatnia impreza sponsorowana w tym cyklu przez PGE Obrót S.A. – „Święto Zamku Kazimierzowskiego”. Jest to projekt na trwałe wpisany w pejzaż kulturalny Przemyśla umożliwiający mieszkańcom oraz turystom poznanie historii miasta oraz dziejów samego Zamku.

Wspieranie przemyskich wydarzeń kulturalnych i naukowych to jeden z wielu przykładów działań sponsoringowych PGE Obrót S.A. – Tego rodzaju działania wynikają z zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, którą realizuje nasza Spółka – mówi Stanisław Micał, Wiceprezes Zarządu PGE Obrót S.A. – Dlatego staramy się wspierać ciekawe i ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia – dodaje.

Piotr Wróbel
Specjalista  ds. Public Relations
piotr.wrobel@gkpge.pl, tel. (17) 865 6124; 691 911 525


PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.