ASTOR dostarczył już 10 000 licencji Wonderware w Polsce

W zakładach produkcyjnych na świecie działa ponad 720000 licencji oprogramowania Wonderware. Także na polskim rynku klienci docenili nowoczesne technologie zawarte w Platformie Systemowej Wonderware. ASTOR, autoryzowany dystrybutor produktów Wonderware poinformował, że w Polsce sprzedano już 10000 licencji tego oprogramowania dla przemysłu. Jubileuszową licencją okazała się Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 na 5000 sygnałów. Oprogramowanie posłuży do zbudowania systemu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) do gromadzenia danych z procesów produkcyjnych i infrastruktury oraz przesyłania tych danych do systemu SAP.

W związku z wydarzeniem autoryzowany dystrybutor rozwiązań Wonderware w Polsce – ASTOR przekazał firmie, która zakupiła dziesięciotysięczną licencję – bezpłatny pakiet szkoleniowy obejmujący pełną ścieżkę szkoleniową dla Platformy Systemowej ArchestrA.  „Mamy nadzieję, że tak skomponowany pakiet wiedzy przełoży się na jeszcze lepsze wykorzystanie posiadanego oprogramowania i przyczyni się do dodatkowego zwiększenia rentowności firmy.” – powiedział Wojciech Pawełczyk, menadżer ds. produktów Wonderware w firmie ASTOR.

Dzięki olbrzymiej bazie zainstalowanych produktów, Wonderware może gromadzić doświadczenia swoich klientów i wykorzystywać je do opracowywania innowacyjnego oprogramowania, które pozwala efektywniej zarządzać zakładem produkcyjnym. Taka ilość działających licencji świadczy również o dobrym dopasowaniu się funkcjonalności oprogramowania do potrzeb zakładów produkcyjnych. W Polsce z licencji Wonderware korzysta 1600 firm z różnych gałęzi przemysłu.

Platforma Systemowa ArchestrA to jednolity produkt składający się z zestawu usług oraz aplikacji opartych o technologię ArchestrA, która pozwala w efektywny sposób tworzyć oraz rozwijać rozproszone aplikacje przemysłowe na wielu poziomach zarządzania informacją. Produkt ten pozwala stworzyć i wdrożyć standardy z zakresu systemów klasy HMI/SCADA/MES w całym przedsiębiorstwie. Standaryzacja redukuje koszty, wprowadza spójność i jakość, oraz zmniejsza potencjalne pomyłki wywołane przez różne interfejsy i sposób działania aplikacji w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o Platformie Systemowej Archestra

Informacje nt. szkoleń z oprogramowania Wonderware

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)