ASTOR wspiera Inżyniera XXI wieku

Zapotrzebowanie na inżynierów jest i będzie rosło – wskazują prognozy, dotyczące rynku pracy. Wybór technicznego kierunku studiów wydaje się więc być dobrą inwestycją w zawodową przyszłość. W popularyzacji wiedzy technicznej dużą rolę odgrywają akcje edukacyjne, skierowane do młodych „umysłów ścisłych”. Przykładem takiego wydarzenia jest II Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców, organizowana przez interdyscyplinarne koło naukowe „Inżynier na miarę XXI wieku”.  Partnerem konferencji została firma ASTOR, która przygotowała dla uczestników serię wykładów z zakresu automatyki, robotyki i zarządzania produkcją. Konferencja odbędzie się 30 listopada w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.

Dla firm technologicznych, takich jak ASTOR, wysoki poziom wykształcenia kadry inżynierskiej jest kluczowy, ponieważ wnosi innowacyjność i pozwala budować przewagę konkurencyjną. Dlatego też ASTOR stale podejmuje szereg działań, wspierających edukację przyszłych specjalistów w branży automatyki.

Czy pomysły młodych naukowców są na miarę XXI wieku? O tym będzie można przekonać się podczas wystąpień studentów i uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych, którzy zaprezentują własne prace z zakresu: mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki oraz mechatroniki i informatyki.

„Jest to druga edycja konferencji organizowanej dla studentów oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych, której celem jest przedstawienie najciekawszych prac realizowanych w ramach zajęć dodatkowych. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów jak i przedstawicieli przemysłu. Obecnie zostały zgłoszone referaty m.in.
z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Technicznego Uniwersytetu w Koszycach, Uniwersytetu w Vigo (w ramach współpracy ERASMUS) oraz kilku szkół technicznych naszego regionu. II Konferencja „Inżynier XXI wieku” została także objęta honorowym patronatem przez Międzynarodową Organizację IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science)” – komentuje dr inż. Jacek Rysiński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji.

„Studenci Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki naszej uczelni, od lat mają możliwość korzystania z oferty firmy ASTOR, np. poprzez uzyskanie dodatkowych certyfikatów z programowania sterowników PLC, sterowników automatyki PAC oraz systemów wizualizacji. Zajęcia te prowadzone są m.in. w Centrum Szkoleniowym na terenie ATH. W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, organizowanego także na innych uczelniach wyższych, studenci – członkowie koła naukowego prezentowali możliwości programowania robota Kawasaki. Został on wypożyczony przez firmę ASTOR. Ponadto nasi studenci osiągają także sukcesy w corocznym Konkursie Prac Dyplomowych ASTOR.” –  dodaje dr inż. Marcin Sidzina, opiekun sekcji Mechatroniki w kole naukowym „Inżynier na miarę XXI wieku.

Podczas listopadowej konferencji, przyszli inżynierowie zapoznają się również z rozwiązaniami wykorzystywanymi na świecie, w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Eksperci z firmy ASTOR opowiedzą między innymi czym jest workflow, jaką rolę w produkcji odgrywają kokpity menadżerskie oraz jak programuje się roboty przemysłowe Kawasaki.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz zgłaszania prac dostępne są w serwisie internetowym: www.inzynier.ath.eu/konferencja

Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji!


ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

Akademia Techniczno-Humanistyczna, publiczna uczelnia wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadająca pełne prawa akademickie (www.ath.bielsko.pl ). Od września 2004 r. w Zakładzie Mechatroniki Katedry Podstaw Budowy Maszyn działa Autoryzowane Centrum Szkolenia GE Intelligent Platforms prowadzone przez AF SEKO, należące do sieci ośrodków szkoleniowych Akademii ASTOR. Centrum prowadzi szkolenia dla automatyków z zakresu obsługi technicznej i programowania sterowników swobodnie programowalnych firmy GE Intelligent Platforms (dawniej GE Fanuc) na różnych poziomach zaawansowania:

„Kurs  obsługi technicznej i programowania sterowników PLC oraz podstawy programowania paneli operatorskich QuickPanel View”,
„Programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View – kurs dla integratorów”,
„Podstawy sterowania układami napędowymi – szybki licznik, regulator PID w sterownikach PLC”,
„Obsługa i programowanie kontrolerów PACSystems RX3i”,
„Sterowanie serwonapędami RX3i Motion i Versa Motion”, „Sterowniki GE Intelligent Platforms w sieciach przemysłowych”.


OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)