Amica: fabryka od kuchni

Kto dziś pamięta pierwsze kuchenki gazowo-węglowe? Na pewno najstarsi pracownicy fabryki kuchni Amica, którzy byli pionierami we wprowadzaniu tych urządzeń na polski rynek. Warto przy tym podkreślić, że cała dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna i oprzyrządowanie do produkcji pierwszych kuchni zostało opracowane rzez inżynierów z  Wronek. Dziś, po ponad pół wieku, Fabryka Kuchni zatrudnia ponad 1500 osób. I ciągle się rozwija.

Unowocześnianie kuchni Polaków to główny cel, który wyznacza sobie Amica. W realizację tej misji wkłada cały swój potencjał intelektualny i technologiczny. Dlatego też urządzenia, które oferuje, są inteligentne i przyjazne w obsłudze. Produkowane we Wronkach urządzenia opierały się zawsze na własnych pomysłach konstrukcyjno-technologicznych opracowanych przez Biuro Techniczne, które oprócz nieustannych prac rozwojowych śledzi aktualne tendencje na światowym rynku AGD.

Dziś firma jest liderem na rynku – średni dzienny poziom produkcji w Fabryce Kuchni Amica to 4500 sztuk, przy trzyzmianowym trybie pracy. Powierzchnia fabryki to 15 333 m², nie licząc nowo wybudowanej hali.

Osobne hale i dodatkową powierzchnię zajmują Linia Rozkroju i Wydział Płyt Grzejnych i Wiązek, które mają łącznie powierzchnię 2 705 m². Aby te liczby lepiej przemawiały, warto sobie wyobrazić, że do wypełnienia całej tej powierzchni potrzeba by aż 7 600 sztuk kuchenek Integra Smart.

Lokalizacja firmy w najbliższym sąsiedztwie unikatowego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Notecka, sprawił, że świadomość oddziaływania na środowisko naturalne zawsze towarzyszyła spółce we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. Od wielu lat Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną, której uwieńczeniem było wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem opartym na normie ISO14001. Dzisiaj stanowi on ważny element Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Firma jest też członkiem Europejskiej Fundacji Zarządzania przez Jakość. Laboratoria, w których Amica testuje produkty, pozwalają osiągać coraz lepsze wskaźniki w dziennie energooszczędności. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii sprawiło, że w miarę rozwoju firmy, fabryka stawała się coraz bardziej przyjazna środowisku, dzięki czemu Amica może obecnie pochwalić się mniejszym zużyciem wody, energii elektrycznej oraz ograniczeniem ilości ścieków i odpadów.

Amica
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY AMICA WRONKI S.A. (PRESS BOX)