Amber Gold pozywa KNF

W dniu 13 lipca 2012r. do Sądu Okręgowego w Warszawie złożony został pozew przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ochronę dóbr osobistych Amber Gold Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego swoimi celowymi działaniami w istotny sposób wpływa na dobre imię, wiarygodność i renomę firmy Amber Gold, podważając podstawy jej działalności i przyczyniając się do powstania negatywnych komentarzy medialnych.

Zarówno Amber Gold Sp. z o.o., jak i opinia publiczna, nigdy nie otrzymały od KNF informacji, określających konkretne zastrzeżenia względem spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim ostatnim oświadczeniu poinformowała, że umieściła Amber Gold Sp. z o.o na liście ostrzeżeń publicznych, ponieważ jak to zostało ujęte w dokumencie, komisja ma „wątpliwości” czy spółka nie wykonuje czynności bankowych bez licencji. Jest to już kolejny dowód na to, że KNF oficjalnie i publicznie przyznaje, że nie istnieją żadne konkretne zastrzeżenia względem spółki Amber Gold.

Ponadto KNF ciągle nie przedstawia podstaw prawnych upoważniających i uzasadniających prowadzenie i publikowanie przez komisję listy ostrzeżeń publicznych, co więcej nie informuje nawet o zasadach jej działania, w szczególności dopisywania i wykreślania podmiotów.

W prawie polskim, tak jak w każdym państwie praworządnym, nie istnieją przepisy umożliwiające organowi administracji publicznej, podlegającemu zasadom państwa prawa, publiczne ostrzeganie, a tym samym podważanie działalności spółki, jedynie na podstawie bliżej nieokreślonych „wątpliwości”. Tym bardziej, że przez prawie 3 lata nie zostały one doprecyzowane przez Komisję ani poparte żadnymi podstawami prawnymi. Co więcej te trwające już od niemalże 3 lat „wątpliwości” KNF nigdy nie zostały potwierdzone przez działającą na polecenie Komisji prokuraturę.

W ramach złożonego pozwu Amber Gold Sp. z o.o. będzie się domagała m.in.:

  • opublikowania przeprosin za bezprawne i niezgodne z prawem działanie w postaci sformułowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ostrzeżenia publicznego, w tym bezprawnego ostrzeżenia w zakresie powierzania środków finansowych przed Amber Gold Sp. z o.o. i umieszczenia przez Komisję Nadzoru Finansowego inkryminowanych ostrzeżeń na stronie internetowej Komisji.
  • usunięcia ze stron internetowych i archiwów internetowych Komisji informacji o sformułowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego ostrzeżeniach przed Amber Gold Sp. z o.o.

 

AMBER GOLD PRESS BOX