Publikacja wyników finansowych Amber Gold Sp. z o.o.

W dniu 7 lipca 2012r. Amber Gold Sp. z o.o. opublikowała swoje dane finansowe. Skrócony bilans finansowy Amber Gold Sp. z o.o. jest dostępny na stronie internetowej spółki: www.ambergold.com. Jednocześnie właściciele spółki zapowiadają skierowanie do sądu pozwów o naruszenie dóbr osobistych wobec autorów publikacji poddających w wątpliwość wypłacalność i rzetelność firmy.

Zarząd Amber Gold Sp. z o.o. oświadcza, iż wszystkie lokaty założone przez naszych Klientów są bezpieczne i mają pokrycie w określonym w umowach lokat kruszcu (złoto, srebro, platyna). Opublikowane przez firmę dane finansowe, można znaleźć na stronie internetowej  www.ambergold.com. Ponadto w ciągu dwóch tygodni, po zakończeniu audytu aktualnie prowadzonego przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany pełny bilans spółki.

Jednocześnie w związku z serią artykułów przedstawiających nieprawdziwe informacje o spółce, właściciele zapowiadają skierowanie do sądu pozwów o naruszenie dóbr osobistych, gdyż w publikacjach zostaje poddana w wątpliwość wypłacalność i rzetelność Amber Gold, a tym samym dobre imię spółki.
Ponadto informujemy, że działania Komisji Nadzoru Finansowego, kwestionujące prawne podstawy funkcjonowania Amber Gold, mają w naszym przekonaniu znamiona nękania i są jawną próbą uniemożliwienia prowadzenia rzetelnego biznesu. KNF wbrew decyzjom prokuratorów o odmowie wszczęcia i umorzeniu postępowania wobec Amber Gold ponawia wnioski do prokuratury.
Takie działanie KNF uniemożliwia zakończenie działań ze strony prokuratury. Utrudnia to realizację pozostałych projektów spółki, w tym prowadzenia bezprecedensowych i innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, takich jak efektywne wejście na rynek i bardzo dynamiczny wzrost linii lotniczych OLT Express. Należące do Amber Gold linie OLT Express od pierwszych dni skutecznie i z sukcesem konkurują z dużo większymi podmiotami na rynku w tym również z państwową spółką LOT.

Rzetelność, transparentność i efektywność spółki potwierdzają opublikowane dane finansowe. 
Skrócony bilans finansowy Amber Gold Sp. z o.o.

Prezes Zarządu
Marcin Plichta

AMBER GOLD PRESS BOX