Sesja Studenckich Kół Naukowych z ASTORem

Sesje Studenckich Kół Naukowych, odbywające się w maju, stanowią cykliczne podsumowanie działalności naukowej studentów. Są także miejscem dysput naukowych. Wymianie myśli i poglądów podczas sekcji Automatyki i Automatyzacji Procesów, tradycyjnie już, patronowała firma ASTOR – dystrybutor rozwiązań dla automatyki przemysłowej, fundując nagrody dla Laureatów.

Akademia Górniczo-Hutnicza od ponad 60 lat jest Mekką dla około 2000 studentów, działających w ponad 90 zarejestrowanych obecnie kołach naukowych. Sesje studenckich kół naukowych AGH to jedno z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego uczelni.

Do Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej Automatyzacji Procesów przy XLIX Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego zgłoszono w sumie 17 referatów. Ich autorami byli studenci z Czech, Polski, Ukrainy i Słowacji.

Jury w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Radim Farana (VSB Technical University of Ostrava, Czechy)
Dr eng. Jozef Futo (Technical University, Kosice, Slovakia);
Dr. Olha Paraska (Khmelnickiy, Ukraina)
Dr inż. Janusz Pluta (AGH, Polska)
Dr inż. Andrzej Sioma (AGH, Polska),
oceniało 11 referatów, zakwalifikowanych do finału.

Laureatami zostali:

I miejsce – Pavel  Šuránek, student VŠB–Technical University of Ostrava w Czechach, z referatem: ACTIVE VIBRATION CONTROL

II miejsce –  Sławomir Małek i Rafał Mościcki z Akademii Górniczo-Hutniczej, z referatem: BUDOWA BAZY DANYCH UMOŻLIWIAJĄCA STUDENTOM PORÓWNANIE WZORCÓW BIOLOGICZNYCH I PROJEKTÓW WYKONANYCH W ZAKRESIE BUDOWY MASZYN INSPIROWANYCH PRZYRODĄ

III miejsce – Dmytro Tolmaczov, student Khmelnickiy National University z Ukrainy, z pracą: DEFINITION OF CONTACT PRESSURES IN THE WEDGE INDENTATION


prof. dr hab. inż. Janusz Kowal – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH otwiera sesję Automatyki i Automatyzacji Procesów


II miejsce:
Sławomir Małek i Rafał Mościcki z Akademii Górniczo-Hutniczej, z referatem: BUDOWA BAZY DANYCH UMOŻLIWIAJĄCA STUDENTOM PORÓWNANIE WZORCÓW BIOLOGICZNYCH I PROJEKTÓW WYKONANYCH W ZAKRESIE BUDOWY MASZYN INSPIROWANYCH PRZYRODĄ


I miejsce: Pavel  Šuránek, student VŠB–Technical University of Ostrava w Czechach, za referat: ACTIVE VIBRATION CONTROL


III miejsce:
Dmytro Tolmaczov, student Khmelnickiy National University z Ukrainy, za pracę: DEFINITION OF CONTACT PRESSURES IN THE WEDGE INDENTATION


Wszyscy laureaci sesji Automatyki i Automatyzacja Procesów


ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)