Suchy Jar gotowy na wielką wodę

Dobiegł końca remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż kanału Suchy Jar, łączącego krakowską hutę z Wisłą. Inwestycja o wartości 3 milionów zł, zainicjowana i sfinansowana przez ArcelorMittal Poland, skutecznie ochroni osiedla Branice, Wola Rusiecka i Chałupki przed zalaniem w przypadku potencjalnej powodzi czy roztopów.

„Zdecydowaliśmy się przeprowadzić remont wałów Kanału Suchy Jar, by je znacząco wzmocnić i usunąć realne zagrożenia ich przerwania występujące w latach  1997 i 2001 oraz ostatnio w 2010. Szczególnie  w maju 2010 roku woda w Wiśle, do której odprowadzane są z Kanału Suchy Jar wody opadowe, osiągnęła niepokojący poziom 9 m i 20 cm, grożąc zalaniem okolicznych osiedli i zakładów znajdujących się w Nowej Hucie. Wraz z mieszkańcami Branic podjęliśmy wówczas skuteczną interwencję, dzięki której udało się wały uszczelnić, ale dłużej nie chcieliśmy czekać, bo ekspertyzy potwierdzały zły stan techniczny obwałowania. Jako odpowiedzialny członek lokalnej społeczności zrealizowaliśmy inicjatywę, która będzie teraz służyć mieszkańcom miasta przez lata” – powiedział Jacek Woliński, dyrektor oddziału ArcelorMittal Poland w Krakowie.

Liczące kilkadziesiąt lat wały Suchego Jaru domagały się renowacji nie tylko ze względu na realne zagrożenie, jakie mogłoby stworzyć ich przerwanie, ale także z uwagi na konieczność przyjęcia przez Kanał Suchy Jar wód cofkowych głównego nurtu Wisły.

Choć krakowska huta, która jest dzierżawcą kanału, właściwie zamknęła obieg wody przemysłowej,  a Suchy Jar jest wykorzystywany przede wszystkim w celu odprowadzenia wód w okresach zwiększonych opadów deszczu, to ArcelorMittal Poland zdecydował się na inwestycję, której celem było powstrzymanie szybko postępującej degradacji wałów. Podczas remontu wałów, wykonanego na całej ich długości, czyli 4 kilometrach, wzmocniono ich korpus, a także w miejscach wymagających uszczelnienia wstawiono na łącznej długości ponad 3 kilometrów przesłonę przeciwfiltracyjną z grodzic PCV.

Wszystkie prace wykonywane były tak, by nie naruszyć pól uprawnych i przebiegającej w pobliżu drogi lokalnej.O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi sześć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach  i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce  i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4,5 mld zł w technologie, które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/polandO ArcelorMittal

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na 4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność  w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się  o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując  w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

W 2011 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 94 miliardów dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 91,9 milionów ton, co stanowi średnio 6-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku  (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

ArcelorMittal Poland (press box)