1% podatku, 100% serca

Zdarza się niekiedy, że 1% znaczy więcej niż pozostałe 99. Na przykład wtedy, gdy ratuje czyjeś życie. A nawet jeśli „tylko” pomaga w osiągnięciu innego szczytnego celu. Jeden procent podatku przeznaczony na cel charytatywny na pewno ma większe znaczenie niż pozostałe 99 wykorzystywane do funkcjonowania państwa.

Od kilku lat, rozliczając się z osiągniętych dochodów, mamy prawo przekazać 1% należnego podatku na wybrany przez siebie cel. Pieniądze te zwykle trafiają do wybranej instytucji, która je wykorzystuje zgodnie ze swoją statutową działalnością: kulturalną, oświatową czy inną określaną mianem pożytku publicznego. Część tych środków trafia do fundacji zajmujących się pomocą ludziom, zwłaszcza tym, którzy w innym przypadku nie mogliby liczyć na jakiekolwiek wsparcie.

Do grona takich organizacji należy Fundacja Amicis powołana przez Amikę. Jej celem jest niesienie pomocy dzieciom poprzez rzeczowe i finansowe wspieranie instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych działających w regionie, z którego pochodzi też Amica. Poprzez tę fundację firma podkreśla swój silny związek z regionem, z terenem, na którym działa, i społecznością lokalną. Znając jej potrzeby, stara się pomóc na miarę własnych możliwości, a także organizując wsparcie z zewnątrz. Adresatem tych działań są zwłaszcza placówki wspierające osoby, które znalazły się – z różnych względów – w szczególnie trudnych warunkach materialnych. Okazanie im współczucia w jakiejkolwiek postaci, a zwłaszcza poprzez darowiznę jest bezcenne. I to zarówno dla darczyńcy, jak i obdarowanego.

Ponieważ właśnie otrzymujemy dokumenty zawierające zestawienie dochodów w minionym roku i wkrótce będziemy rozliczali się z urzędami skarbowymi – mamy na to czas do końca kwietnia – warto poważnie zastanowić się nad tym, komu można pomóc, komu przekazać 1% podatku, tak aby pieniądze się nie zmarnowały.

Obecnie przekazanie 1% podatku jest znacznie prostsze niż kiedyś. Nie trzeba samemu robić przelewu, wystarczy w odpowiednim miejscu formularza podatkowego PIT wpisać nazwę organizacji i jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Jeśli ktoś zapragnie, aby dar jego serca trafił w to samo miejsce, gdzie kierowana jest pomoc Amiki, wystarczy wpisać: Fundacja Amicis, KRS 0000228508.

Amica
WIĘCEJ INFORMACJI Z FIRMY AMICA WRONKI S.A. (PRESS BOX)