Piotr Tokarski Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego 2011

Piotr Tokarski, Wiceprezes Grupy Paradyż zwyciężył w konkursie Menadżer Roku Regionu Łódzkiego 2011, w kategorii Duże Przedsiębiorstwo. W piątek, 20 stycznia odbyła się gala finałowa czwartej edycja tego konkursu. Piotr Tokarski został nagrodzony m.in. za dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich trzech lat, wdrożone inwestycje, innowacyjność oraz działalność społeczną.

Jest to zwycięstwo całej naszej firmy, wszystkich 1700 pracowników, których zaangażowanie przyczyniło się do osiągniętych i docenionych w konkursie sukcesów Grupy Paradyż. Wciąż zwiększamy wielkość sprzedaży, nasze udziały w rynku, konsekwentnie inwestujemy w nowe technologie.  Mam nadzieję, że rozwój naszego przedsiębiorstwa i innych dużych firm z woj. łódzkiego przyczyni się do szybkiego rozkwitu naszego regionu oraz przysłuży się jego mieszkańcom. Nagroda Menedżer Roku 2011 jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy docenili moją pracę w Grupie Paradyż, z którą jestem związany już 14 lat – mówi Piotr Tokarski, Wiceprezes ds. Produkcji Spółek Grupy Paradyż.

Konkurs Menadżer Roku Regionu Łódzkiego organizowany jest wspólnie przez redakcję Dziennika Łódzkiego oraz Łódzką Lożę Business Centre Club. W tej edycji elektorzy zgłosili 237 menedżerów, spośród których wyłoniono 150 kandydatów ubiegających się o tytuł Menedżera Roku w dwóch kategoriach – duża firma oraz małe i średnie przedsiębiorstwo.

Menadżerów oceniano na podstawie wcześniej wypełnionych ankiet, w których podawane były dane m.in. przychodów firmy, wyniku netto, aktywów, zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych, badań oraz działań prospołecznych. Punkty przyznawano według kilku kryteriów, m.in. za skuteczność w zarządzaniu firmą, działalność charytatywną, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz postępowanie etyczne w biznesie i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX )