Moc technologii dla edukacji od ASTORa

Rozstrzygnięcie Konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową oraz seminarium dla edukacji – to dwa ważne przedsięwzięcia, które ASTOR połączył w jedno wydarzenie, mające swój finał 25 listopada, w Krakowie. Tematyka spotkania zgodnie z hasłem „Moc technologii dla edukacji” dotyczyła między innymi współpracy firmy ASTOR z uczelniami technicznymi, po raz pierwszy zaprezentowano też nową formułę Konkursu.
Inicjator i organizator wydarzenia, firma ASTOR, zaprosiła przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli również finaliści XIII edycji Konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową, wraz z promotorami swoich prac, jurorzy zasiadający w kapitule konkursu oraz przedstawiciele mediów i firmy ASTOR zaangażowani w projekt. Gościnnie wystąpił również robot Kawasaki.

Program, w którym m.in. znalazły się wskazówki, jak mądrze inwestować w zawodową przyszłość, prezentacje laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt, dostarczony przez ASTORa, czy inspirujące przykłady współpracy firmy z placówkami edukacyjnymi, wzbudził zainteresowanie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki.

Nowa formuła Konkursu zakładała wprowadzenie dwustopniowego systemu oceny prac. Do finału zakwalifikowało się 7 najlepszych dyplomantów, którzy dostali szansę zaprezentowania się przed kapitułą konkursową swoich dokonań. Po prezentacji nowej formuły, głos oddano finalistom. Po przedstawieniu prac konkursowych, jurorzy mieli czas na wybór 3 najlepszych i jednocześnie najciekawiej omówionych prac. Z prezentacją wystąpił również Praktykant Roku ASTOR 2011 – Grzegorz Makuch. Zdobyty tytuł zapewnił mu, w ramach nagrody, staż w firmie Horner w Irlandii, której przedstawicielem w Polsce jest ASTOR.

„Zmieniona formuła podniosła atrakcyjność konkursu i wydaje się, że zdopingowała finalistów. Wysoki poziom prezentacji w ogóle nie wskazywał, że mamy do czynienia ze świeżo upieczonymi absolwentami. W kontekście tak wysokiego poziomu, samo zakwalifikowanie się do grona finalistów jest ogromnym wyróżnieniem.” – komentuje Stefan Życzkowski – Prezes ASTOR pełniący funkcję Przewodniczącego Jury Konkursu.„Połączenie rozstrzygnięcia Konkursu Prac z seminarium dla edukacji ma na celu zaakcentowanie wartości, jaką dla firmy ASTOR ma współpraca z placówkami dydaktycznymi.”

Podsumowując spotkanie, Stefan Życzkowski zapowiedział od następnej edycji konkursu rozszerzenie formuły o średnie szkoły techniczne. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwracało szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. W tej edycji Konkursu, zgodnie z nową formułą, oceniano dodatkowo sposób prezentacji pracy przez dyplomantów podczas seminarium. Łączna wartość nagród w najnowszej edycji to blisko 10 tysięcy złotych!

Laureatami najnowszej edycji konkursu zostali:
I miejsce – Michał Skałecki, autor pracy pt. „Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Jabłońskiego, Politechnika Wrocławska

II miejsce – Łukasz Stanclik, autor pracy pt. „Układ sterowania ramieniem robota antropomorficznego”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Marcina Sidziny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

III miejsce – Jakub Sotwin, autor pracy pt. „Bazujące na PLC stanowisko diagnostyczne do testowania sterowników PLC GE Intelligent Platforms”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyróżnienie – Piotr Rupniewski, autor pracy pt. „Projekt stanowiska aktywnego obciążania silnika asynchronicznego”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Marcina Sidziny,  Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową zyskał uznanie w obszarze edukacyjnych działań CSR i został wyróżniony w najnowszym Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki.” Konkurs organizowany jest przez firmę ASTOR nieprzerwanie od 1998 roku.

Pozostali Finaliści konkursu:

– Bartłomiej Jasiński, autor pracy pt. „Alarmowanie w systemach SCADA za pośrednictwem sieci GSM”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Antoniego Szymczaka, Politechnika Krakowska

– Lech Klimczak, autor pracy pt. „Synteza przemysłowego układu sterowania prędkością kątową silnika AC” z wykorzystaniem sterownika PLC, napisanej pod kierunkiem dr inż. Sławomira Jaszczaka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

– Michał Timm, autor pracy pt. „Narzędzie wspomagające programowanie robota przemysłowego Kawasaki, wykorzystujące dane w formacie AutoCad”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Barbary Siemiątkowskiej, Politechnika Warszawska

ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)