Ceramika Paradyż w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Według raportu Ernst & Young istniejące od 1995 roku polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne dynamizują rozwój gospodarczy, zmniejszają bezrobocie w danym regionie i zwiększają PKB per capita. Wchodzące właśnie w życie rozporządzenie Rady Ministrów zwiększające do 1276 ha obszar objęty Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną to zatem krok we właściwym kierunku.  Potwierdzeniem tego są planowane przez Ceramikę Paradyż inwestycje w zakładzie produkcyjnym w Tomaszowie Mazowieckim, który objęła poszerzona strefa. Dzięki nim zatrudnienie w zakładzie wzrośnie o 17%.

Z raportu „Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku” przeprowadzonego przez Ernst & Young w bieżącym roku i opublikowanego we wrześniu wynika, że SSE stymulują rozwój przemysłu i usług w wielu sektorach polskiej gospodarki, stanowią istotną zachętę inwestycyjną dla wielu firm oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionów, na terenie których funkcjonują.

„W regionach, w których funkcjonują strefy, stopa bezrobocia jest przeciętnie niższa o 1,5 do 2,8 pkt proc. w przypadku podregionów oraz 2,3 do 2,9 pkt proc. w przypadku powiatów. W podregionach, w których funkcjonują strefy, poziom PKB per capita jest wyższy przeciętnie o ok. 1300 do 2500 PLN niż w pozostałych podregionach. Oznacza to, iż w podregionach gdzie jest strefa wskaźnik PKB per capita jest wyższy od 3,9% do 7,5% przeciętnego PKB per capita Polski niż w pozostałych podregionach”– mówi Paweł Tynel, Dyrektor Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych Ernst & Young.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna okiem inwestora

Dobrym przykładem firmy dynamicznie rozwijającej się, stale inwestującej, a przez to stwarzającej nowe miejsca pracy i stymulującej wzrost PKB per capita w regionie łódzkim jest Ceramika Paradyż.

„Obecnie cztery z pięciu zakładów produkcyjnych Grupy Paradyż działają w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Piąty Zakład Produkcyjny „Tomaszów 1” aktualnie ubiega się o pozwolenie na działalność” – tłumaczy Paweł Łuczka, Prezes Zarządu Spółek Grupy Paradyż. „Dzięki rozporządzeniu przyjętym przez Radę Ministrów Ceramika Paradyż zrealizuje dodatkowe inwestycję polegającą na wyposażeniu fabryki „Tomaszów 1” w nowoczesne maszyny do produkcji m.in. wielkoformatowych, polerowanych płytek gresowych odwzorowujących kamienie naturalne. W związku z tym projektem powstanie co najmniej 30 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne przewyższą ok. 20 mln zł” – kontynuuje Prezes.

Prowadzony od 2010 roku, w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 4-letni plan modernizacji zakładów produkcyjnych Ceramiki Paradyż zakłada przeznaczenie łącznie 250 mln złotych na tę inwestycje. Modernizacja zakładu w Wielkiej Woli została podjęta jako pierwsza i podzielona na 4 etapy. Przeznaczono na nią łącznie 185 mln złotych. Projekt zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Wielkiej Woli z 3.2 mln m2 obecnie produkowanego asortymentu płytek i dekoracji klinkierowych docelowo do poziomu 8.5 mln m2 płytek ceramicznych, a także zwiększenie poziomu zatrudnienia o około 50%. Na chwilę obecną ukończono pierwszy etap, który kosztował 136 mln złotych. W jego trakcie uruchomiono nową część zakładu. Następne 3 etapy modernizacji zakończą się do 2013 roku. Kolejnym krokiem realizowanym w ramach planu inwestycyjnego jest unowocześnienie zakładu produkcyjnego Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. w Opocznie.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) usytuowana jest w centrum Polski, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych – autostrad A-1 i A-2 oraz dróg ekspresowych S-8 i S-14. Województwo łódzkie to również ważny węzeł kolejowy – obecnie trwają także prace nad budową szybkiej linii kolejowej Warszawa-Poznań-Berlin i Warszawa-Wrocław. W Łodzi znajduje się również Port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta oraz 32 Wojskowa Baza Lotnicza Łódź-Łask.
„Takie położenie SSE w województwie łódzkim daje inwestorom możliwość bezpośredniego dostępu do rynków państw Unii Europejskiej, stanowiąc jednocześnie doskonałą bazę wypadową do krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Decydując się na inwestycje w ŁSSE inwestorzy uzyskują dostęp do 265-milionowej populacji, zamieszkującej tereny w promieniu tysiąca kilometrów od jej granic” – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki rozszerzeniu granic ŁSSE – w Łodzi, Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim zrealizowane zostaną nowe inwestycje, gdzie pracę znajdzie ponad 600 osób. Kolejnych 1140 etatów może przynieść przyłączenie do strefy 26,5 ha terenów publicznych. Przygotowane w resorcie gospodarki rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 30 września 2011 r. Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączone zostanie 77,9352 ha, co oznacza, że jej powierzchnia wyniesie 1276,6303 ha.

Ceramika Paradyż
więcej informacji (PRESS BOX)