Nawet do 24% rocznie bez podatku na lokatach Amber Gold!

Aktualna koniunktura na rynku złota powoduje, że Klienci Amber Gold otrzymują znacznie wyższe niż gwarantowane umowami oprocentowanie.  Złoto ustanawia kolejne rekordy co oznacza, iż w aktualnie wypłacane wynagrodzenia z tytułu zakończonych lokat przekracza wynikające z umów 6-15% i osiąga poziom nawet do 24% rocznie.

Lokaty w złoto, srebro oraz platynę Amber Gold posiadają gwarantowane oprocentowanie od 6-15% bez podatku Belki. Część lokat, w przypadku znacznych wzrostów cen kruszcu, umożliwia jednak uzyskanie większego oprocentowania. Aktualna koniunktura na rynku złota powoduje, że przeciętne roczne oprocentowanie, aktualnie wypłacanych Klientom wynagrodzeń z tytułu zakończonych krótkoterminowych (od 6-24 miesięcy) lokat w złoto WYŻSZY ZYSK, wynosi 14,25% (zamiast gwarantowanych 12%). Więcej o lokacie >

Lokata w złoto WYŻSZY ZYSK Amber Gold umożliwia dodatkowo Klientom uzyskanie wyższego oprocentowania nawet przed zakończeniem okresu lokaty. W przypadku, gdy aktualny kurs jest znacznie przewyższający gwarantowane oprocentowanie, wówczas korzystnym rozwiązaniem dla Klienta może być rozwiązanie umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżącym kursie.

Analogiczną możliwość daje Lokata w srebro GWARANT. Posiada ona gwarantowane oprocentowanie w skali roku w wysokości 6%. Jednakże Klient mam możliwość rozwiązania umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżących kursach. Część Klientów korzysta z takiej możliwości i dzięki temu ostatnie wypłaty wynagrodzeń sięgają nawet 24% w skali roku. Więcej o lokacie >

Lokaty Amber Gold można założyć zarówno przez internet, jak i w jednej z licznych placówek. Zgodnie z aktualnie realizowaną przez Amber Gold strategią rozwoju sieci sprzedaży, do końca 2011 roku, za obsługę Klientów odpowiadać będzie ok. 300 pracowników Amber Gold, zatrudnionych w 20 Oddziałach, 30 Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz 30 AGpunktach. Więcej >

Amber Gold
Infolinia: 801 555 444 / 58 731 50 50
www.ambergold.com.pl
office@ambergold.eu

AMBER GOLD PRESS BOX