TAURON i ArcelorMittal podpisały wieloletnią umowę

Elektrociepłownia EC Nowa z Grupy TAURON i ArcelorMittal Poland podpisały 25 lipca umowę na dostawę i odbiór mediów energetycznych, paliw gazowych i pozostałych produktów. Wolumen obrotu finansowego pomiędzy firmami w ciągu 5 lat to kwota oscylująca wokół 2 mld zł.

– Podpisana umowa pomiędzy ArcelorMittal Poland i EC Nowa z Grupy TAURON otwiera nowy etap współpracy pomiędzy nami. Dotychczas ArcelorMittal Poland był jednym z naszych kluczowych klientów, a dzięki podpisaniu umowy staje się również partnerem biznesowym Grupy TAURON. Proponowane rozwiązania i opracowane nowe zasady współpracy, wpisujące się w strategię korporacyjną Grupy TAURON, pozwalają na umocnienie pozycji obydwu firm i otwierają drogę do kolejnych wspólnych projektów – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.

– Jako lider na polskim rynku stali dbamy o umacnianie współpracy w kluczowym dla nas obszarze dostaw energii. Cieszymy się, że kontrakt, który dziś zawieramy z Elektrociepłownią EC Nowa z Grupy TAURON, pozwoli nam rozwinąć dotychczas prowadzone działania i zapewni stabilną pracę naszych zakładów. Jesteśmy dumni także z faktu, że podpisując tę umowę, możemy wspólnie działań na rzecz ochrony środowiska, co jest jednym z priorytetów strategii ArcelorMittal Poland – powiedział Surojit Ghosh, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, ArcelorMittal Poland.

Jednym z ważnych elementów kontraktu jest określenie zakresu inwestycji realizowanych przez Elektrociepłownię EC Nowa w celu zapewnienia potrzeb strategicznego partnera, jakim jest ArcelorMittal Poland oraz określenie warunków osiągnięcia zwrotu z tych inwestycji w wyniku realizacji umowy. Elektrociepłownia przygotowuje się do budowy turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego o mocy 50 MW, mającego zastąpić dwa eksploatowane obecnie turbogeneratory o mocy 25 MW każdy. Inwestycja ma na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła technologicznego do ArcelorMittal Poland oraz ciepła grzewczego do PEC w Dąbrowie Górniczej przy jednoczesnej poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych wytwarzania.

Zarządy Elektrociepłowni EC Nowa i ArcelorMittal Poland zobowiązały się do podjęcia rozmów na temat długoletniego kontraktu regulującego zasady współpracy, obejmującego okres minimum 15 lat. Zawarcie tego kontraktu planowane jest jeszcze w trakcie obowiązywania podpisanej obecnie umowy.


TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce, największym dystrybutorem energii oraz jednym z największych jej sprzedawców (według danych za lata 2007-2009). Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 27,8 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Zysk netto Grupy TAURON wyniósł w ubiegłym roku blisko 1 mld zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 15,4 mld zł. Grupa posiada aktywa we wszystkich elementach łańcucha wartości charakterystycznego dla sektora elektroenergetycznego (wydobycie, wytwarzanie, odnawialne źródła energii, dystrybucja, sprzedaż). W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy SA, Południowy Koncern Energetyczny SA, Enion SA, EnergiaPro SA, TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., Elektrownia Stalowa Wola SA, PEC Katowice SA, EC Tychy SA, Elektrociepłownia EC Nowa sp. z o.o., PEC w Dąbrowie Górniczej SA oraz TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 12 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 15 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu agd i transportowego.

Realizując globalną strategię zrównoważonego rozwoju, firma od roku 2004 zainwestowała ponad 4 mld zł w technologie, które znacznie ograniczyły wpływ jej działalności na środowisko naturalne. W dużym stopniu wspiera również społeczności lokalne, inwestując w obszary związane przede wszystkim ze zdrowiem i edukacją.

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na witrynie internetowej: www.arcelormittal.com/poland

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach. Firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym sektorze motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak również posiada rozległe złoża surowców i rozbudowaną sieć dystrybucji. Dzięki zakładom zlokalizowanym w ponad 20 krajach na  4 kontynentach ArcelorMittal jest obecny na wszystkich kluczowych rynkach stalowych, zarówno tych rozwiniętych, jak i rozwijających się.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników i kontrahentów firmy oraz troszczy się o społeczności lokalne, wśród których operuje. Firma jest również przywiązana do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska naturalnego oraz nieodnawialnymi surowcami. Rozwijając najnowocześniejsze technologie produkcji stali i inwestując w badania, czyni także wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.
W 2010 ArcelorMittal Poland osiągnął dochód w wysokości 78 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 90,6 milionów ton, co stanowi średnio 8-procent produkcji światowej. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

ArcelorMittal Poland (press box)