Rozwiązania ASTORa w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie

4 lipca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Energetyki Odnawialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Ta unikalna na skalę kraju inwestycja jest przykładem transferu wiedzy do gospodarki. Nowoczesne rozwiązania do laboratorium dostarczyła firma ASTOR, dystrybutor sprzętu i oprogramowania do automatyzacji i informatyzacji produkcji.  Projekt został współfinansowany z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i polegał na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium energetyki odnawialnej. Wartość inwestycji to 15 mln złotych.

Inwestycja ma służyć nie tylko naukowcom, w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale ma być także wsparciem dla firm projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii.

Wyposażenie obiektu umożliwi prowadzenie wielu badań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł. Całość instalacji sterowana jest za pomocą dostarczonego przez firmę ASTOR, systemu sterowania wysokiej dostępności PACSystems HA, opartego na kontrolerze PACSystems RX3i firmy GE Intelligent Platforms, pracującym w układzie gorącej rezerwacji (ang. hot standby redundancy). Zarówno system automatyki, jak i system pomiarowy za pomocą nadrzędnego systemu BMS, realizowany jest w oprogramowaniu Platforma Systemowa Wonderware z oferty ASTOR. Z jej poziomu będzie się odbywać zarządzanie obiektem.

„Projekt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ma za zadanie wspomagać wdrażanie nowoczesnych technologii oraz przygotowywać kompetentną kadrę inżynierską. Cieszymy się z faktu, iż nasza współpraca z sulechowskim ośrodkiem zaowocowała powstaniem najnowocześniejszego w Polsce centrum energetyki odnawialnej oraz, że pozwoli ona na realizację założonych przez uczelnie celów” – mówi Maciej Gorączko, kierownik projektu po stronie firmy ASTOR.

Centrum zostało wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia technologii cieplnej, takie jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, piec na biomasę oraz źródła odnawialnej energii elektrycznej: generatory wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne połączone z układami wodorowych ogniw paliwowych. Wyposażenie obiektu uzupełnia mikroturbina gazowa wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną, ciepło i chłód.

Oprzyrządowanie laboratorium pozwoli na równoległą pracę różnych źródeł energii odnawialnej i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych województwa lubuskiego. Multiźródłowy system będzie systemem otwartym, co umożliwi również dołączanie kolejnych urządzeń w celu badania różnorodnych źródeł energii w rzeczywistym obiekcie użytkowym.

Dostęp do takiej wiedzy pozwoli firmom z sektora MŚP, zajmującym się odnawialnymi źródłami energii, zwiększyć stopień technologicznego zaawansowania oferowanych produktów.

Firma ASTOR, która dostarcza rozwiązania dla przemysłu, od ponad 20 lat wspiera również placówki edukacyjne poprzez wyposażanie laboratoriów w nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej.


ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)