Ceramika Paradyż inwestuje w kapitał ludzki

20 maja br. podczas uroczystego otwarcia zakładu produkcyjnego Wielka Wola 2 Grupy Paradyż, Prezes Piotr Tokarski odebrał z rąk Grzegorza Filipowicza, eksperta Fundacji Obserwatorium Zarządzania, certyfikat nagrody „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Po raz drugi Ceramika Paradyż znalazła się wśród wąskiego grona laureatów, potwierdzając tym samym wysoką jakość prowadzonej polityki personalnej. O przyznaniu godła decydują wyniki audytu, w ramach którego zarówno kadra menedżerska, jak i pracownicy szczegółowo oceniają poziom zarządzania zasobami ludzkimi firmy.

 Program badawczo – certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki już od dwunastu lat wyróżnia przedsiębiorstwa, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Firmom i instytucjom, które uzyskają najlepsze wyniki, przyznawany jest tytuł oraz prestiżowe Godło Inwestora w Kapitał Ludzki, którym mogą się posługiwać przez okres 12 miesięcy.

Z raportu przygotowanego przez organizatora programu „Inwestor w Kapitał Ludzki 2011” wynika, że w Ceramice Paradyż „Istnieje pełna zgodność wszystkich realizowanych funkcji HR z potrzebami firmy. Umożliwia to prowadzenie kompleksowej, spójnej ze strategią organizacji polityki personalnej. Jest to  na rynku polskim dość rzadka sytuacja, która może być wyróżnikiem firmy dającym silną pozycję w budowaniu przewagi konkurencyjnej”.

„Dla Ceramiki Paradyż nagroda jest tym bardziej cenna, że przyznana jest firmie przez samych pracowników, którzy w anonimowym badaniu ocenili politykę kadrową firmy na wysokim poziomie” – podkreśla Iwona Skołd, Dyrektor Personalny Ceramiki Paradyż. „Godło Inwestora w Kapitał Ludzki cieszy, ale i zobowiązuje. Z jednej strony jest sygnałem, że Ceramika Paradyż zachowuje wysokie standardy polityki personalnej, ale i obliguje by je nieprzerwanie rozwijać i doskonalić”- dodaje.

W czasie audytu ocenie podlegały takie obszary jak: kompetencje i rozwój, motywacja i zaangażowanie, zdrowie i wsparcie. Analizowano także miejsce i rolę Działu HR w firmie.  

W przypadku Ceramiki Paradyż Kapituła Programu doceniła zwłaszcza autorski program „Języki dla Ceramiki”, którym objęto 80 pracowników, z różnych poziomów firmy. Celem programu jest podnoszenie ich kompetencji językowych w zakresie znajomości języka włoskiego i angielskiego, gdyż właśnie znajomość tych dwóch języków jest istotna z punktu widzenia rozwoju firmy. Dodatkowo wprowadzono system motywacyjny, w ramach którego osoby, które osiągną najlepsze wyniki na swoim poziomie językowym będą mogły go dalej szlifować podczas sponsorowanego przez firmę wyjazdu do Włoch lub Wielkiej Brytanii.

„Program „Języki dla Ceramiki” pozwala mi rozwinąć swoje umiejętności. W codziennej pracy mam styczność z dokumentacją techniczną w języku angielskim, a nie raz zdarza mi się prowadzić rozmowy z dostawcami sprzętu czy kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych czy Irlandii” – mówi Gabriel Augustyniak, Administrator Systemów Informatycznych, uczestnik programu. „Ważne jest dla mnie, aby poziom moich umiejętności językowych ciągle się rozwijał. Już teraz dzięki programowi moja praca jest efektywniejsza. Dodatkowo nasza firma jest również otwarta na sugestie pracowników dotyczące potrzebnych szkoleń, dzięki którym mamy szansę dalszego rozwoju. Bardzo się cieszę, że nagroda Inwestor w Kapitał Ludzki została przyznana Ceramice Paradyż” – dodaje.

„Gama szkoleń zawodowych, którą oferuje nam Ceramika Paradyż jest szeroka. Szkolenia pozwalają nam szybciej realizować powierzone nam zadania i wpływają pozytywnie na efekty pracy. Dzięki uczestnictwu w programie rozwijam znajomość włoskiego, a to przekłada się z kolei na to, że mogę w łatwiejszy sposób porozumiewać się z technikami włoskimi, z którymi pracuję” – dodaje Roman Fiderek- elektryk –automatyk Ceramiki Paradyż.

„Patrząc na plany szkoleniowe, jak i projekty do tej pory zorganizowane przez naszą firmę jestem zdania, że Ceramika Paradyż w pełni zasługuje na przyznaną nagrodę. Firma nie tylko inwestuje w rozwój pracowników, ale także zapewnia bardzo dobre warunki do nauki. Zajęcia „Języki dla Ceramiki” odbywają się na miejscu firmie, dzięki czemu oszczędzamy czas, jaki zajęłyby nam dojazdy do innego miejsca. Dla mnie najbardziej pozytywne są widoczne efekty programu. Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnych szkoleniach organizowanych przez naszą firmę” – mówi Krzysztof Gnyś, Zastępca Kierownika Zakładu ds. Technicznych, uczestnik programu „Języki dla Ceramiki”.

Ceramika Paradyż