Era Inżyniera z ASTORem

Firma ASTOR, dystrybutor rozwiązań dla automatyki przemysłowej, od lat wspiera młodych-zdolnych u progu kariery zawodowej. Idąc tym tropem ASTOR zaangażował się w projekt Era Inżyniera, którego celem jest rozbudowa potencjału studentów Politechniki Poznańskiej. Program jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem pomysłodawców Ery Inżyniera jest dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do wymagań rynku pracy oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej Politechniki Poznańskiej. W ramach projektu, realizowanego do 2013 roku, studenci otrzymują oferty praktyk i płatnych staży, które są finansowane z budżetu unijnego.

 „ASTOR od lat prowadzi własny program praktyk wakacyjnych i staży studenckich, jednak chętnie skorzystaliśmy z możliwości jakie daje projekt Era Inżyniera.” – komentuje Łukasz Bota, Specjalista ds. Sprzedaży Systemów Sterowania i Sieci Przemysłowych w firmie ASTOR.

„Założenia programu szybko nas przekonały, dodatkowo na potrzeby projektu została stworzona platforma e-recruitment – elektroniczny system rekrutacji, bardzo pomocna w wyborze kandydatów” – dodaje Łukasz Bota.

Na oferowane przez ASTOR stanowisko stażysty zgłosiło się 38 studentów, z których w drodze rozmów kwalifikacyjnych wybrano jedną osobę.

Stażysta będzie pracował 30 godzin tygodniowo, przez 3 miesiące, stanowiąc wsparcie sprzedażowe i techniczne poznańskiego oddziału ASTORa. „Dzięki dużej popularności programu na Politechnice Poznańskiej, mieliśmy możliwość wyboru najlepszego kandydata. Projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej są wielką szansą na rozwój placówek edukacyjnych, a co najważniejsze, wspierają młode talenty.” – podsumowuje Łukasz Bota.

ASTOR prowadzi stałą współpracę z Politechniką Poznańską, wyposażając laboratoria uczelni w profesjonalny sprzęt i profesjonalne oprogramowanie, a studenci od lat chętnie biorą udział w organizowanym przez firmę konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Od 3 lat absolwenci Politechniki Poznańskiej królują na liście laureatów konkursu.ASTOR Sp. z o.o., od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konferencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.

OmniPro
WIĘCEJ INFORMACJI z firmy ASTOR (PRESS BOX)